542 - Ik roep jullie allen op om centra op te zetten waarvan jullie zeker kunnen zijn dat Mijn Boodschappen verspreid worden.
Maandag 3 september 2012, 10.08 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het leger is gevormd en zijn manschappen zullen zich verspreiden over christelijke landen zowel als over door communisten bestuurde landen.

Geen enkel land zal onaangeraakt blijven door Mijn Leger, Mijn Restleger.

Er zullen niveaus in Mijn leger zijn met rangen van elke aard om ervoor te zorgen dat Mijn missie om zielen te bekeren, slaagt.

Allen die deel uitmaken van Mijn leger, welke rol zij ook spelen, zullen het volgende met elkaar gemeen hebben:

zij zullen Mij dienen in nederige dienstbaarheid en hun liefde voor Mij, hun Jezus, zal doorheen de missie stralend blijven.

De toorts van vuur, aangestoken door de Heilige Geest, zal niet verflauwen want dat is een bijzonder geschenk om Mijn soldaten te sterken.

Onthoud, dit zal een oorlog zijn, een oorlog om het menselijk ras te redden. Een oorlog die,  gegarandeerd door Mijn Vader, zal gewonnen worden in de Naam van God.

Ik roep jullie allen op om centra op te zetten waarvan jullie zeker kunnen zijn dat Mijn boodschappen verspreid worden op elke mogelijke manier.

Gebed is een belangrijk deel van zo’n centrum want wanneer jullie gebedsgroepen opzetten zullen jullie de macht van Mijn leger versterken.

Ik zal bekeringen doen toenemen wanneer meer gebedsgroepen in Mijn heilige Naam worden opgericht.

Noem deze gebedsgroepen ‘Jezus tot de Mensheid’ en laat de rest aan Mij over.

Mijn Heilige Geest zal jullie in zulke groepen overschaduwen en jullie op elke stap van de weg begeleiden. Ik zal jullie weldra verdere instructies geven.

Wees in vrede. Ik ben blij dat jullie, Mijn geliefde leerlingen, Mijn oproep met zo’n liefde en vertrouwen beantwoord hebben. 

Jullie Jezus