541 – Deze missie is het laatste geschenk van Profetie, bekrachtigd door Mijn Vader,
om zielen te redden.
Zaterdag 1 september 2012, 10.25 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de snelheid waarmee Mijn boodschappen aan de mensheid gegeven worden toont de dringendheid aan van deze Missie.

Zoveel mensen in de wereld zijn verloren.

Zoveel arme zielen weten niet wie God, Mijn Vader, is.

Zo velen aanvaarden Mij, Zijn geliefde Zoon, niet als de Ware Messias.

Deze missie is het laatste geschenk van Profetie, bekrachtigd door Mijn Vader,

om zielen te redden.

Deze boodschappen zijn voor Christenen, Joden, Moslims, atheïsten, ongelovigen en al diegenen die vertroosting zoeken in door de mens gemaakte religies.

Alle mensen, alle zielen, hebben hetzelfde verlangen om zin te vinden in hun leven.

Voor de meesten is het hartverscheurend wanneer zij niet in God geloven, want zij nemen voor waar aan dat alles eindigt op het moment dat hun aardse leven afloopt.

Ach konden zij maar zien wat er gebeurt wanneer hun zielen voor Mij komen te staan. Zij zien Mij en zijn sprakeloos omdat zij niet kunnen geloven dat Ik echt ben. De vreugde in vele van zulke zielen leidt alleen dan tot opluchting indien zij sterven in een staat van genade.

De vreugde van zielen in duisternis echter, wanneer zij Mij zien, is van korte duur en zij drijven van Mij weg naar de diepten van de hel in een toestand van shock en wanhoop.

Jullie, zielen die Gods Leer kennen door Zijn profeten en ten gevolge van Mijn eigen Missie op aarde, en die Mij nu verwerpen, weet dit.

Jullie hebben ervoor gekozen de Waarheid de rug toe te keren. Omwille van Mijn Liefde voor jullie zal Ik al doen wat Ik kan om jullie ogen te openen.

Ik zal geschenken brengen en omwille van Mijn Grote Barmhartigheid zal Ik jullie redden. Ik doe een oproep tot jullie allen, ongeacht welke religie jullie aanhangen, om nu naar deze Woorden te luisteren.

Jullie weten allen wat het wil zeggen om deel uit te maken van een familie.

Sommigen onder jullie hebben het geluk geboren te zijn geweest in een liefdevolle familie.

Anderen zijn niet zo gezegend en hebben misschien geleden onder moeilijkheden en duisternis binnen  de familiegemeenschap. Nog anderen zijn verdwaald, gekwetst, boos en kunnen geen echte liefde voelen voor hun families.

Sommigen zijn er uit gegooid en moesten voor zichzelf zorgen zonder iemand op wie zij beroep konden doen.

Velen hebben gewoon nood aan een of andere toeverlaat om op te steunen en hoop te kunnen koesteren. Dat is de reden waarom vele arme zielen religies trachten te vinden die deze ontbrekende schakel aanreiken. Helaas brengt dat hen tot nog grotere wanhoop. Want die  religies zijn gebaseerd op een leugen.

Leugens brengen jullie schade toe, kinderen. Zij geven jullie een vals gevoel van veiligheid.

Deze religies hebben geen inhoud omdat zij de Waarheid niet volgen, het pad van de Heer.

Besef goed dat Wij, de Heilige Drie-eenheid, jullie familie zijn. De Nieuwe Hemel en Aarde zal jullie ware thuis zijn.

Volg Mij op het pad van Waarheid zodat Ik jullie kan meenemen naar jullie rechtmatige thuis.

Een thuis zo vol liefde en vreugde dat het alles bevat waarnaar jullie moeten streven.

Alstublieft, open jullie ogen omdat de tijd voor de wereld gekomen is om eindelijk met het Verbond van Waarheid geconfronteerd te worden. Mijn Dood op het Kruis was een Verbond om jullie verlossing te brengen.

Mijn Tweede Komst is ook een Verbond, het Laatste Verbond, om jullie thuis te brengen bij God, de Schepper van alle dingen.

Mijn Vader, God de Allerhoogste, zendt Mij nu weldra om Verlossing te brengen aan al Zijn kinderen.

Ik kan dat alleen doen en Mijn Vaders Belofte vervullen wanneer Ik elke ziel kan redden.

Hinder Mijn Pad niet omwille van twijfels.

Verwerp Mijn pogingen niet om elke ziel te redden.

Verspeel de kans niet een vervuld leven te leven vol van liefde, vreugde en bewondering, in vrede en harmonie, in het Nieuwe Tijdperk van Vrede. 

Jullie Jezus