540 - Niemand kent de Waarheid van de werkelijke inhoud van het Boek der Openbaring. Alleen God kent die.
Vrijdag 31 augustus 2012, 23.20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, je staat op het punt van een explosie, waarbij Mijn barmhartigheid zich over de wereld zal uitstorten, een gebeurtenis die het aanschijn van de aarde zal veranderen.

Deze zending is snel verlopen.

Jij werd plots en met spoed opgeroepen omdat Ik handelde om ervoor te zorgen dat de waarheid aan de wereld zou gegeven worden.

Zo weinig mensen begrijpen dat God op zo’n wijze de profeten onverwacht roept zonder dat de profeet de tijd krijgt zich voor te bereiden.

Dat wil zeggen dat de woorden vloeien zonder aarzeling.

Niemand heeft de bekwaamheid om zulke boodschappen als deze te schrijven. Zeggen dat dit wel het geval is, is een belediging tegenover Mijn Vader en de Heilige Geest.

Niemand zou door menselijke woorden, de vlam van Gods liefde in de zielen van Zijn kinderen kunnen doen ontbranden zoals deze boodschappen doen.

God alleen kan dergelijk resultaat bewerken.

Niemand kent de waarheid van de werkelijke inhoud van het Boek der Openbaring. Alleen God kent die.

Alleen Ik, het Lam van God, heb de autoriteit om te onthullen wat het bevat. Ik doe dat nu door Mijn boodschapster Maria van de Goddelijke Barmhartigheid die Mijn woorden zal overbrengen, niet de hare, aan een ongelovige wereld.

Luister nu naar Mijn woord want het wordt jullie gegeven om jullie te redden, jullie te waarschuwen, jullie voor te bereiden en jullie te zuiveren.

Wees klaar wanneer de tijd komt.

Ik kom door de boodschappen om jullie voor te bereiden. Jullie kennen dag noch uur, daarom moeten jullie je ziel voorbereiden alsof Ik de volgende dag zou komen.

Sta altijd klaar. Ik verzoek jullie een heldere en open geest te behouden wanneer jullie Mijn boodschappen voor de eerste keer lezen, want dat zal misschien wel de enige keer zijn dat jullie Mijn stem vanuit de Hemel zullen horen totdat de dag aanbreekt waarop jullie al zolang gewacht hebben.

Ik zegen jullie allen.

Ik smeek jullie naar Mij toe te komen.

Wanneer Ik vraag om te bidden, dan vraag Ik jullie gewoon Mij te vertrouwen, in jullie eigen simpele bewoordingen.  Op jullie eigen manier. Met jullie eigen gedachten. Ik hoor alles, Ik zie alles. Ik voel wat jullie voelen. Ik ben met elk van jullie, Ik sta naast jullie, slechts wachtend op de dag dat jullie je eindelijk zullen overgeven aan Mijn oproep.

Jullie hebben niets te vrezen van Mij want Mijn Liefde voor jullie zal elke duisternis overwinnen die jullie van Mij verwijderd houdt.

Keer jullie tot Mij en Ik zal Mijn Licht over jullie uitgieten.

Dan zal Ik jullie de vrede geven waarnaar jullie hunkeren. Ik wacht. Ik ben geduldig.

Kom tot Mij wanneer jullie klaar zijn.

Ik bemin jullie. Ik zegen jullie.

Jullie Verlosser

Jezus Christus