539 – De Maagd Maria – de bewustwording komt spoedig
Donderdag 30 augustus 2012, 18.15 u.

Mijn kind, de vernieuwing van de zielen is reeds begonnen en het Tijdperk van Vrede is niet al te ver meer weg.

Terwijl al Gods kinderen gezegend worden met het geschenk van het woord van Mijn geliefde en dierbare Zoon, blijft de verspreiding van de Heilige Geest zich over alle naties voltrekken.

Het woord van Mijn Zoon kan niet tegengehouden worden op grond van het bevel van Mijn Vader.

Bekering zal de harten van de mensheid doen ontbranden en velen zullen de liefde voelen van God, hun natuurlijke Vader, en die zal hen op zulk een wijze treffen dat het hen zal overrompelen en schokken.

Eens die Goddelijke Liefde door hen heen zal golven zullen zij een drang voelen om hun vreugde uit te schreeuwen want het is zoals geen enkele andere liefde die de mens bekend is

Het ontwaken komt spoedig.

Terwijl Gods Geest blijft uitwaaieren in vlammen van glorie, zal het kwade afgezwakt worden en Satans leger zal achterblijven, beroofd van zijn soldaten.

Het zal machteloos achterblijven omdat vele van zijn aanhangers overwonnen zullen zijn door Gods Barmhartigheid, Satan achterlatend met slechts een half leger.

Ontgoocheld door zijn lege beloften zullen zij gehoor geven aan het Licht van Mijn Zoons Goddelijke Barmhartigheid.

De strijd is niet alleen begonnen maar in scharen volgen zielen nu Mijn Zoon terwijl zij de waarheid van het eeuwig leven opzoeken.

Ik zegen je, Mijn kind.

De Hemel verheugt zich omwille van de bekering van zielen en de redding van duistere zielen, die bereikt werd door de gebeden van hen die Mijn Zoon beminnen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Redding