538 – Goed tegen kwaad is een strijd tussen God, Mijn Eeuwige Vader en Satan. Zo eenvoudig is dat.
Woensdag 29 augustus 2012, 23.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de strijd begint nu.

Want voor elke afschuwelijke wet die aangenomen is door naties die zich verzetten tegen Gods wetten, zullen de krachten van bestraffing op hen neerkomen door de hand van Mijn Vader.

Elke zondige belediging die in strijd met Gods wetten werd uitgevoerd, zal aangepakt  worden en naties zullen lijden omwille van hun zonden.

Evenals de barmhartigheid van God groot is en de grootst mogelijke ruimte zal overdekken  om zielen te redden, zo zal ook de bestraffing van God de vrije loop gelaten worden om de verspreiding van het kwaad te stoppen.

Goed tegen kwaad is een strijd tussen God, Mijn Eeuwige Vader en Satan. Zo eenvoudig is dat. Zij die Gods wetten onderhouden zullen ondersteund worden.

Degenen voor wie zij bidden en persoonlijke offers brengen tot verzoening voor hun zonden, zullen mild behandeld worden.

Zij die God weigeren te volgen hoewel zij de waarheid kennen, en die andere zielen besmetten door de verdorven wetten die zij uitvaardigen in hun landen, zullen gestraft worden.

Vele stormen, overstromingen en aardbevingen staan voor de deur.

Want elke belediging van God zal hevige weerstand ondervinden zodat ten slotte de zuivering zal en kan voltrokken worden.

Vergeet nooit dat liefde voor God vanuit het hart moet komen.

Verwerp het woord van God en je zult daarvoor boeten.   

Liefde voor God moet zuiver zijn. De vrees voor God is een natuurlijk deel van de affiniteit voor de majesteit van de Schepper van alle dingen en maakt deel uit van die liefde.

Eerbied voor Gods wetten moet getoond worden.

Wanneer de eerbied ontbreekt en wanneer de mens Gods wetten afwijst – wat de mensheid corrumpeert – dan zal de toorn van Mijn Vader  ontketend worden.

Jullie Jezus