537 - Als jullie valse goden vereren en vragen om grote weelde, rijkdommen en andere geschenken, alleen maar om aan jullie begeerten te voldoen, dan zullen jullie de Prins van de Duisternis aantrekken.
Dinsdag 28 augustus 2012, 19.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld en de mensen die erin leven, zijn in tegenspraak.

Zij geloven niet in de ware God, Mijn Eeuwige Vader.

Met miljarden lopen zij in verwarring rond en jagen doodlopende steegjes na zoekend naar een god aan wie zij hun trouw kunnen betonen.

Het probleem met de goden, de valse goden die zij op een voetstuk plaatsen, is dat deze idolen eigen maaksels zijn. Hun eigen creatie gemaakt om te voldoen aan hun interpretatie van wie God zou moeten zijn.

Deze goden, en zij hebben er honderden gemaakt, Mijn dochter, komen voort uit hun eigen verbeelding.

Diezelfde goden dienen slechts een doel en dat is de verwachtingen te beantwoorden, geboren uit zelfliefde, met betrekking tot hoe hun ideale god zou moeten zijn.

De goden die zij maken zijn in detail uitgewerkt. Zij appelleren op hun aanvoelen van het goddelijk recht van hun zielen. Deze zielen geloven dat hun zelfgemaakte goden hun rechten op wonderbaarlijke dingen ter harte nemen.

Tot diegenen onder jullie die de waarheid niet aanvaarden, het bestaan van de ene, ware God, weten dit.

Alleen de ware Schepper van de mensheid kan jullie een vrije wil geven.

Mijn Vader zal jullie nooit dwingen of jullie bevelen iets te doen want dat is onmogelijk.

Wanneer jullie valse goden vragen om jullie rijkdom te geven of om jullie succesvol te maken of wanneer jullie voordeel zoeken dan zijn jullie zelfzuchtig.

Alleen wanneer jullie God vragen om jullie gaven te schenken die overeenstemmen met Zijn Heilige Wil, dan kunnen jullie echt met de ene ware God communiceren.

Als jullie valse goden vereren en vragen om grote weelde, rijkdommen en andere geschenken, alleen maar om aan jullie begeerten te voldoen, dan zullen jullie de Prins van de Duisternis aantrekken.

Hij wacht op het moment dat hij jullie zulke gunsten zal verlenen. Doe de deur niet open voor de koning van de leugens want dat zal een hoge prijs vergen.

Hij zal zulke wereldse geschenken in ruil geven voor jullie ziel.

Jullie Jezus