536 - Dit is de verantwoordelijkheid die Ik jullie geef, Mijn Leerlingen, de zielen te bekeren van hen naar wie Ik het meest verlang.
Maandag 27 augustus 2012, 19.20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Liefde voor Mijn leerlingen die op Mijn boodschappen geantwoord hebben, heeft Mijn Heilig Hart doen aanzwellen in zulke mate dat het nu zal uitbarsten met een overvloed van genaden. 

Mijn genaden overstromen jullie in deze tijd, Mijn geliefde volgelingen.

Zij worden gegeven om jullie voornemen te versterken om Mijn Heilig Woord te verspreiden. 

Mijn hemelse boodschappen zullen zielen voeden, ook de donkerste, met de zuurstof die zij nodig hebben om de duisternis te overleven die door Satan over de hele wereld is verspreid.

Zijn onzichtbare maar machtige invloed verzwakt zelfs de sterkste gelovigen die beginnen te twijfelen aan hun geloof.

Wanneer Ik jullie deze genaden schenk, doe Ik dat met een reden.

Jullie, Mijn leerlingen, zijn het anker naar waar alle zielen zullen getrokken worden die doelloos in verwarring ronddwalen. Ook als zij in het begin niet naar jullie zullen luisteren moeten jullie toch volhouden.

Geef hun kopieën van Mijn boodschappen en Mijn kruistochtgebeden en ga stilletjes weg.

Zij zullen op één of andere manier geraakt worden door Mijn Heilige Geest. Indien zij ze niet aanvaarden zullen zij het moeilijk vinden om zomaar weg te wandelen en ze te vergeten.

Neen, zij zullen naar Mij terugkomen.

Sommigen zullen met tegenzin terugkomen. Nieuwsgierigheid zal hen overhalen.

Sommigen zullen terugkomen met de bedoeling om te trachten deze boodschappen te verwerpen en jullie ervan te overtuigen hetzelfde te doen.

Anderen zullen terugkomen en met jullie redetwisten, jullie bespotten en uitdagen.

Nog anderen zullen jullie vertellen dat deze woorden niet van Mij komen en dat zal jullie harten breken.

Maar dan zullen er de bekeerlingen zijn. Zij die met zuivere vreugde in hun hart naar jullie zullen toesnellen en smeken om meer.

Het zullen deze zielen zijn die het allemaal de moeite waard maken.

Nochtans zijn het de duistere zielen voor wie jullie het meest moeten bidden en het is omwille van hen dat Ik jullie met Mijn genaden overstroom opdat jullie zouden helpen hun zielen te redden. Want zonder jullie hulp is er geen hoop voor hen.

Dat is de verantwoordelijkheid die Ik jullie geef, Mijn leerlingen, de zielen te bekeren van hen naar wie Ik het meest verlang.

Jullie Jezus