535 – Haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en hij neemt vele vormen aan.
Zondag 26 augustus 2012 – 18.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en hij neemt vele vormen aan.

Vijandschap tegenover een andere persoon komt voort uit angst, de angst dat deze persoon je op een of andere manier zou kunnen kwetsen.

Onenigheden met een andere persoon kunnen hun oorsprong vinden in de zonde van hoogmoed. Dat is zo wanneer je voelt dat je jouw waarde moet bewijzen, het koste wat het wil, zelfs wanneer je fout bent.

Jaloersheid slaat heel snel om in haat, al kan het goedaardig beginnen.

Een afkeer hebben van zichzelf begint omdat je jouw leven vergelijkt met dat van anderen waarvan je het gevoel hebt dat die meer geluk hebben.

Zeer snel ontwikkelt deze afkeer zich in haat voor zichzelf en zijn lichaam. Dat leidt dan naar  zonden van het vlees.

Haat kan zich ook ontwikkelen door de zonde van begeerte naar andermans bezittingen.

Dat kan leiden tot oorlog wanneer een land de rijkdommen van een ander land begeert.

Of het kan betekenen dat je de hebzucht toelaat je ziel te verteren door te hunkeren naar dezelfde wereldse rijkdommen als je buur.

Afgunst verandert ook in een vorm van haat vooral wanneer je niet bereikt wat je onderneemt, hoe hard je ook probeert de ander te evenaren.  

Alle zonden kunnen je naar haat leiden indien men ze laat woekeren. 

Wanneer je haatgevoelens gewaar wordt, weet dan dat Satan erin geslaagd is je geest binnen te dringen.

Wanneer dat gebeurt zal hij je in een ijzeren greep houden en je niet met rust laten.

Hoezeer je ook probeert om je uit zijn greep los te maken, hij zal zich aan je vastklampen alsof zijn leven ervan afhangt. Je enige wapen is het gebed.

Bid, bid, bid wanneer de haat door je heen stroomt. Want zolang hij je niet verlaat zal je nooit meer vrede, liefde of vreugde kunnen voelen.

Wanneer haat jullie hart en ziel in zijn greep houdt, raken jullie een stap verder verwijderd van Mij, jullie Jezus.

Jullie lijden verschrikkelijk en voelen een woede en een hulpeloosheid die jullie niet kunnen beheersen.

Geloof nooit de laatste leugen die Satan in jullie zielen zal planten, wanneer hij een mantel  van haat over jullie heen heeft geworpen.

De leugen is de volgende: jullie haat kan pas verdwijnen wanneer jullie afdoend wraak nemen op het doelwit van jullie haat.

Wat te doen wanneer haat jullie omhult? De macht van de liefde kan haat onmiddellijk doen verdampen.

Wanneer jullie bidden en Mij vragen jullie te helpen zal Mijn antwoord zijn: vergeef jullie vijanden en diegenen van wie jullie geloven dat ze de oorzaak zijn van jullie haat.

Maar om te vergeven moeten jullie je voor Mij vernederen en Mij eerst zelf om vergeving vragen. 

Wanneer jullie diegenen eerst eens vergeven hebben, die jullie haten, moeten jullie daarna voor jullie zonden eerherstel geven.

Betoon jullie vijanden liefde. Bestrijd de haat, een gemene en gevaarlijke ziekte van de ziel, met liefde. 

Liefde is het geneesmiddel om jullie ziel te bevrijden van die besmetting.

Wanneer jullie dat kunnen zullen jullie Satan overwonnen hebben en hij zal jullie verlaten.

Wees nooit bevreesd om haat in jullie ziel te bestrijden zelfs indien jullie dat zeer moeilijk vinden.

Indien haat op die manier kon afgezwakt worden, door de nederigheid van de zondaar, dan  zou er vrede heersen in de wereld.

Jullie Jezus