534 - De Maagd Maria: maak gebruik van het genadegeschenk van vrijwaring kinderen. Koester het want het is een uitzonderlijk geschenk van de hemel.
Zaterdag 25 augustus 2012, 24.00 u.

Mijn kind, de Hemel jubelt. De Engelenkoren zingen met luide stem ter ere van Mijn Vader.

Zijn glorievolle barmhartigheid, die Hij door de bijzondere genade van vrijwaring uitstort,  wordt met grote liefde en vreugde toegejuicht door al de engelen en heiligen in de Hemel.

Mijn kinderen begrijpen tot nu toe de betekenis nog niet van dit grote geschenk van barmhartigheid vanwege de Vader, de allerhoogste God.

Mijn kinderen, jullie hebben nu de macht de anderen, de verloren zielen te redden.

Dat wil zeggen dat de macht van de duivel kan overwonnen worden op een wijze die tot nu toe niet mogelijk was.

De leugens, het bedrog en de haat die de duivel in de geesten van Gods kinderen zaait, kunnen nutteloos gemaakt worden wanneer de gebeden, gegeven aan hen die Mijn Zoon beminnen,  voor de troon van Mijn Vader gebracht worden.

Maak gebruik van het genadegeschenk van vrijwaring, kinderen.

Het bewijst jullie de Liefde van jullie Vader voor elk van Zijn geliefde kinderen.

Het is één van de grote wonderen die aan al Gods kinderen in de eindtijd aangeboden wordt. 

Dank, dat jullie Mijn oproep beantwoorden.

Maria, Koningin van de Hemel

Moeder van Redding