533 - Dank Mijn Vader voor Zijn genadegeschenk van vrijwaring tegen het vuur van de hel
Vrijdag 24 augustus 2012, 03.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat je Mijn leerlingen vraagt om van nu af dagelijks Mijn ‘Jezus aan de mensheid-litanieën’ te bidden.

Deze gebeden zullen grote genaden brengen en al diegenen redden die jullie insluiten in jullie bijzondere intenties voor de redding van hun zielen.

Deze tweede litanie is ter ere van Mijn Eeuwige Vader die elk van Zijn geliefde kinderen  bemint.

Ik leg Mijn hoofd op Zijn schouder, Mijn armen om Hem heengeslagen om Hem te troosten omdat Hij zich zorgen maakt over al die arme zielen die voor Hem verloren zijn.

Kom tot Hem, Mijn geliefde volgelingen, en dank Mijn Vader voor Zijn genadegeschenk van vrijwaring tegen het vuur van de hel voor al diegenen die Zijn oproep beantwoorden.

Litaniegebed (2) Jezus aan de mensheid - Voor de genade van vrijwaring  

O Allerhoogste Hemelse Vader,

ik houd van U.

Ik vereer U.

Heer, ontferm U.

Heer, vergeef ons onze schulden.

Ik aanbid U.

Ik prijs U.

Ik bedank U voor al Uw bijzondere genaden.

Ik smeek U om de genade van kwijtschelding voor mijn geliefde

(noem al diegenen die op jullie lijst voor de redding van de zielen staan)

Ik bied U mijn trouw te allen tijde aan.

U, O meest Hemelse Vader,

Schepper van alle dingen,

Schepper van het universum,

Schepper van de mensheid,

U bent de oorsprong van alle dingen.

U bent de bron van liefde.

U bent liefde.

Ik houd van U.

Ik vereer U.

Ik plaats mij voor U.

Ik smeek om barmhartigheid voor alle zielen die U niet kennen, die U niet vereren, die Uw hand van barmhartigheid afwijzen.

Ik geef mij met geest, lichaam en ziel aan U zodat U hen in Uw armen kunt nemen, beveiligd tegen het kwaad.

Ik vraag U om de poort van het Paradijs te openen zodat al Uw kinderen zich eindelijk kunnen verenigen in het erfdeel dat U voor ons allemaal geschapen hebt.

Amen.

Ik wil dat jullie allen dit weten.

De liefde die Mijn Eeuwige Vader voor elk van Zijn kinderen heeft ligt buiten jullie bevattingsvermogen.

Zij is honderdmaal, of meer, sterker dan die welke ouders in hun hart hebben voor hun eigen kind op aarde.

De liefde die Mijn Vader voor Zijn kinderen heeft is zo sterk dat Hij vele offers gebracht heeft waarvan jullie je niet bewust zijn.

Hij heeft Zijn hand teruggetrokken van vele kastijdingen die Hij had gepland om Zijn kinderen te straffen.

Zijn geduld werd onverdraaglijk beproefd.

De beledigingen Hem aangedaan, werden door Hem genegeerd.

In plaats daarvan wil Hij Zijn kinderen naar Zich terugbrengen, niet door vrees, maar door de liefde van diegenen van Zijn kinderen die Hem het meest beminnen.

Hij verlaat zich op diegenen onder jullie met een diepe, bestendige liefde voor Hem en Mij, Zijn Zoon, om Zijn verloren kinderen te helpen verzamelen zodat Hij ze naar Zich kan terugbrengen.

Breng al die zielen dicht aan jullie hart en plaats hen nu voor de troon van Mijn Vader en Hij zal jullie in Zijn barmhartigheid het grootste van alle geschenken geven.

Hij zal hun redding inwilligen.

Breng de namen van donkere zielen, met inbegrip van een lijst van hen die jullie niet kennen, en smeek om erbarmen voor hun zielen.

Mijn Vader wacht, met liefde in Zijn Hart, op jullie edelmoedige antwoord.

Kom. Aarzel niet, want dit is vanwege de Hemel de meest buitengewone gave in haar soort.

Jullie van deze generatie zijn inderdaad gezegend.

Jullie Jezus