532 - Belangrijke Boodschap van God de Vader: Ik zal die zielen voor wie jullie bidden vrijwaren voor de Poorten van de Hel
Donderdag 23 augustus 2012, 15.15 u.

Mijn liefste dochter, het is zelden gebeurd dat de Heilige Drie-eenheid op deze manier met de mensheid gecommuniceerd heeft en de eerste keer dat Ik, jullie Vader, een zending van deze aard heb goedgekeurd.

Mijn kinderen, velen die de betekenis van deze Goddelijke Tussenkomst niet begrijpen zullen weldra verstaan waarom die nodig is.

Indien de Tweede Komst van Mijn Geliefde Zoon zou plaatsvinden zonder waarschuwing, dan zouden mijn geliefde kinderen nooit de poorten van Mijn Nieuw Paradijs binnengaan.

Zij zouden nooit in staat geweest zijn hun zielen voor te bereiden en  zouden evenmin geschikt zijn om toegelaten te worden in het Nieuwe Tijdperk van Vrede.

Dit is een communicatie waarop de wereld het moeilijk zal vinden te antwoorden.

De wolk die de harten van de mensen overdekt is zo donker dat weinig zielen in staat zullen zijn het Licht van Mijn Goddelijke Belofte te zien.

De krachten van het kwaad die altijd in de wereld present zijn, beletten Mijn kinderen om hun  hand naar Mij uit te strekken.

Mijn vastberadenheid om Mijn familie bij elkaar te brengen en in Mijn Boezem te verenigen is hevig.

Laat niemand nalaten te begrijpen dat Ik de snelle bekering van de mensheid zal vergemakkelijken, wat het ook moge kosten.

Zonder de vrije wil van al Mijn kinderen aan te tasten, zullen de wonderen die Ik zal bevelen, hun harten binnenste buiten keren.

Dit is Mijn Belofte die Ik ieder van jullie toeroep, Mijn lieve kleine kinderen.

Ik, jullie Geliefde Vader, verlang ernaar jullie vast te nemen, jullie te verzamelen en dicht aan Mijn Hart te houden en jullie in veiligheid te brengen.

Zo weinigen onder jullie kennen de diepten van Mijn Liefde. Eens jullie liefde ervaren hebben voor Mij, jullie Eeuwige Vader, kunnen jullie nooit opnieuw de band met Mij losmaken.

Ik wil jullie troosten.

Ik verlang jullie te laten weten dat Mijn Liefde voor jullie betekent dat, door Mijn Zoon Jezus Christus, grote barmhartigheid zal betoond worden zelfs aan diegenen met harten van steen en aan diegenen met zielen die zo zwart zijn dat alleen een wonder hen kan redden.

Tot diegenen die Mij beminnen, zeg Ik dit. Jullie liefde voor Mij, jullie Vader, zal jullie in overvloed teruggegeven worden.

Jullie liefde voor Mijn Dierbare Zoon zal beloond worden in het feit dat Ik die zielen voor wie jullie bidden zal vrijwaren voor de Poorten van de Hel.

Niets is onmogelijk.

Mijn Liefde is eindeloos.

Vertrouw Mij.

Vertrouw Mijn Zoon.

Indien jullie dat doen zal Ik grote genaden verlenen voor de Redding  van de mensheid.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste