531 - De Maagd Maria: Bekering kan de impact van de Antichrist afzwakken.
Donderdag 23 augustus 2012, 12.40 u.

 Mijn kind, laat al Gods kinderen weten dat hoe meer tegenstand er in deze tijd is voor het Heilig Woord van mijn Zoon, hoe meer genaden er zullen uitgestort worden over de leerlingen van mijn Geliefde Zoon.

Al de voorspelde profetieŽn kunnen op vele wijzen gematigd worden indien al Gods kinderen de genade van bekering zouden aanvaarden.

Bekering kan de impact van de Antichrist afzwakken. Jullie dagelijkse gebeden, met inbegrip van de Kruistochtgebeden, zullen dat tot stand brengen.

Aangaande diegenen die zich verzetten tegen de missie van mijn Zoon op aarde, vraag ik jullie om te bidden voor hun zielen.

Deze strijd om zielen is intens en jullie moeten de kwelling en de geseling overstijgen om Mij te vragen te bidden voor arme misleide zielen die geloven dat zij spreken in de naam van mijn Zoon maar die, integendeel, door de duivel bedrogen worden.

Mijn Zoon zal zijn zoektocht naar zielen nooit opgeven, vooral diegenen die Hem verwerpen, zijn Heilig Woord bespotten en wiens zielen door de zonde zwart zijn geworden.

Jullie moeten sterk blijven, kinderen, jullie allen en standvastig blijven in jullie beslissing om de Heilige Wil van mijn Zoon te doen.

Dat zal niet gemakkelijk zijn, maar de toegang tot het Nieuwe Paradijs verdienen is niet gemakkelijk.

Het vergt veel geduld, veel gebed, veel liefde voor elkaar en de bekwaamheid om al diegenen te vergeven die jullie leed doen en die het Woord van mijn Zoon ontheiligen.

Dank jullie om mijn oproep te beantwoorden.

Moeder van Redding