530 - Net zoals de soldaat die Mijn zijde doorboorde zich ogenblikkelijk bekeerde, zo zullen miljoenen zielen dat doen.
Woensdag 22 augustus 2012, 20.10 u.

Mijn zeer geliefde dochter, je mag je niet van Mij geïsoleerd voelen omwille van de enorme draagwijdte van dit werk.

Want al mag het van zulk een omvang lijken dat jij je niet in staat voelt het aan te kunnen, weet dat Ik van jou enkel vraag waartoe jij in staat bent.

Verheug je omdat Mijn woord overal ter wereld opgezocht wordt want dat is het verlangen van Mijn Hart.

Ik zou willen dat al Mijn leerlingen Mijn oproep onmiddellijk zouden beantwoorden want Ik heb hen nodig om Mij te helpen met Mijn zending om de mensheid te redden.

Dit is slechts het begin van een snelle bekering wanneer het bloed en het water elke menselijk ziel zullen overstromen.

Mijn Bloed en Water zullen zelfs zwart geworden zielen bekeren.

Net zoals de soldaat die Mijn zijde doorboorde zich ogenblikkelijk bekeerde, zo zullen miljoenen zielen dat doen die op dit moment niet geloven dat Ik besta.

Heb Ik jullie niet gezegd dat Mijn barmhartigheid oneindig is?

Heb Ik niet beloofd dat wonderen die door Mijn Vader bekrachtigd zijn, zullen plaatsvinden om de wereld en alle zielen naar hun rechtmatige erfenis samen te brengen?

Zoveel zielen beantwoorden nu Mijn oproep. Hun afzonderlijke gebeden zullen vermenigvuldigd worden en meer miljoenen zullen gered worden. Alle zielen moeten ingesloten worden in jullie inspanningen om de hele mensheid te redden.

Jullie doel, Mijn zeer geliefde leerlingen, moet zijn dat niet één enkele ziel door het net zou glippen.

Dat net zal in de wateren worden uitgeworpen om zielen te vangen en hen te redden.

Jullie, Mijn leerlingen, zijn de vissers. Ik geef jullie het net door de genaden die Ik nu over jullie uitstort.

Jullie zullen Mij helpen elke levende ziel te redden en geen enkele inspanning zal onbenut blijven - geen steen niet omgedraaid - terwijl Ik alles op het spel zet om de mensheid nogmaals te redden.

Dus in plaats van angstig in elkaar te duiken, Mijn dochter, bezorgd omwille van de enorme reactie op Mijn oproep, moet jij je verheugen.

Want uiteindelijk wordt Mijn Heilige Wil vervuld. Toch hebben wij nog een lange weg te gaan.

Jullie Jezus