528 - God de Vader: Alleen wanneer Ik tevreden ben zal Ik ten aanschouwen van de wereld de meest spectaculaire wonderen verrichten.
Dinsdag 21 augustus 2012, 18.00 u.

Mijn liefste dochter, laat niemand de kracht van Mijn toorn onderschatten aangezien de mensheid verder bezwijkt in de diepten van de zonde.

Ik heb jullie de profeten gezonden. Dan heb Ik jullie Mijn geliefde Zoon gezonden, die Ik geofferd heb om jullie te redden en vervolgens zond Ik nog meer boodschappers, alles met weinig resultaat.

Slechts weinig zielen keken om naar zulke boodschappen van de profeten of aanvaardden de tekens die de wereld gegeven werden door de gezegende Moeder van Mijn geliefde Zoon.

Omwille van Mijn grote liefde voor jullie, als een Vader, geef Ik al Mijn kinderen nogmaals opnieuw de gave van redding. Jullie mogen Mijn profeten niet negeren want dat zou jullie je plaats kunnen kosten in de erfenis die Ik voor jullie gepland heb.

Kinderen, velen onder jullie die geloven in Mij, jullie Eeuwige Vader, begrijpen het geheim van redding niet.

Dit pad naar geestelijke volmaaktheid ligt in jullie bekwaamheid om de nodige zuivering te aanvaarden om te garanderen dat jullie goed genoeg zijn om voor Mij te staan.

Vele zielen moeten van alle wereldse attracties, verstrooiingen en bederf van de ziel ontdaan  worden.

Diegenen onder jullie die gelukkig genoeg zulk een zuivering hebben ondergaan, jullie zullen weten dat zolang jullie niet als een baby worden, klein in Mijn ogen, jullie niet in staat zullen zijn om jullie over te geven aan Mijn Heilige Wil.

Verzet jullie tegen zo’n zuivering en jullie zullen het moeilijk hebben om jezelf in Mijn ogen te redden.

Wanneer jullie vrij zijn van al wat de wereld te bieden heeft en enkel op Mijn Zoon gericht zijn, zullen jullie beseffen dat de enige echte liefde en vreugde die bestaat van God komt.

Eens jullie dat ervaren, kan niets jullie nog voldoening geven.

Jullie mogen van tijd tot tijd struikelen, maar dat is te verwachten. Want jullie kunnen niet van de zonde bevrijd zijn totdat de Nieuwe Wereld begint en jullie wil met de Mijne overeenkomt.

Mijn Plan van Redding, dat op aarde alleen kan volbracht worden door jullie trouw aan Mijn dierbare Zoon, is reeds begonnen. De wereldwijde bekering zal niet lang meer uitblijven. Die zal bekomen worden door Mijn eindtijdprofeet en als gevolg van de grote Waarschuwing.

Kinderen, voel Mijn Heilige Geest jullie ziel binnendringen terwijl Hij zich zeer snel over de aarde verspreidt.

Ik trek Mijn kinderen uit hun geestelijke duisternis in elk deel van de wereld.

Ik heb jullie offers en gebeden nodig om te helpen bij de redding van zielen.

Alleen wanneer Ik tevreden ben zal Ik ten aanschouwen van de wereld de meest spectaculaire wonderen verrichten.

Wanneer die wonderen aangeboden worden zullen zij de bekering vermenigvuldigen die Ik nodig heb om Mijn kinderen in veiligheid te brengen in het Nieuw Paradijs.

Alleen dan kunnen wij weer een echte familie worden.

Ik bemin jullie, kinderen.

Ik ben tevreden met diegenen onder jullie, die met een edelmoedig hart en zuivere ziel deze goddelijke oproep van de Hemel erkennen.

Ik zegen jullie allen,

God, de Allerhoogste