527 - Het voorzegde Boek des Levens bevat de namen van al diegenen die zullen gered zijn
Maandag 20 augustus 2012, 15.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het voorzegde Boek des  Levens bevat de namen van al diegenen die zullen gered zijn.

Toch zullen er omwille van Mijn Grote Barmhartigheid door De Waarschuwing meer zielen gered worden.

Ook  kunnen er nog meer zielen gered worden door jouw lijden en dat van alle uitverkoren zielen die vandaag in de wereld leven.

De gebeden van Mijn volgelingen, met inbegrip van het bidden van Mijn Kruistochtgebeden om zielen te redden, zullen een machtig middel van redding zijn, zelfs voor de meest verharde zielen.

Zielen die Mijn Barmhartigheid zullen weigeren kunnen nu gered worden dank zij de edelmoedige bemiddeling van diegenen onder jullie die offers aanbieden, waaronder het gebed, vasten en het aanvaarden van lijden in Mijn Heilige Naam. 

Dat is Mijn belofte, zodanig is Mijn Grote Barmhartigheid.

Ik breng in deze tijd vele gaven omwille van jullie liefde voor Mij.  

Aanvaard ze met liefde en dankzegging. 

Ik zegen jullie. Mijn belofte om meer Gaven te schenken omwille van jullie antwoord op deze zending, Mijn geliefde leerlingen, zal en kan nu vervuld worden wegens jullie trouw aan Mij.

Jullie Geliefde Jezus