526 - Ik ben als een storm die op komst is. Mijn Stem is als de donder in de verte
Maandag 20 augustus 2012, 03.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit vergeten, te midden van het lijden dat je te verduren hebt in Mijn Naam, dat de macht van God niet overtroffen kan worden.

Ik ben als een storm die op komst is. Mijn stem is als de donder in de verte.

Terwijl Mijn heilig woord nu de aarde zoals een deken zal overdekken, zal in de verte een rommelend geluid gehoord worden.

Naargelang Mijn woord zich van man tot man verspreidt zal de storm heviger worden en het gerommel van de donder zal toenemen.

Weldra zal de donder rollen en maar weinigen zullen de stem van God niet horen.

Wanneer de komende storm in kracht toeneemt zullen veel zielen die proberen de vensterluiken te sluiten, niet in staat zijn om de storm van Mijn stem of de kracht van Mijn barmhartigheid te verhinderen om hun zielen te raken.

De tijd is aangebroken voor de hemelse tussenkomst om zich uit te storten over een heidense wereld vol duisternis.

Mijn licht zal zelfs de meest verharde harten optrekken wanneer de waarheid erin zal neerdalen.

Tot al Gods kinderen die deze boodschap lezen: herinner jullie nu alstublieft Mijn belofte aan jullie gedaan.

Ik maak mezelf in deze boodschappen aan jullie bekend door Mijn heilig woord.

Mijn Geest zal jullie zielen tijdens de Waarschuwing binnendringen.

Vervolgens zal Ik, jullie Jezus, uit de wolken neerdalen bij de Tweede Komst.

Dan zal Ik het nieuwe Jeruzalem doen oprijzen zodat eindelijk vrede kan bereikt worden in het Nieuw Tijdperk, de nieuwe wereld zonder einde.

Mijn macht is almachtig.

Satan mag dan wel over zekere krachten beschikken, maar zij stellen niets voor. Zijn macht kan angstaanjagend zijn, maar hij duikt in paniek voor Mij in elkaar van schrik. 

Jullie mogen hem niet meer macht geven door op deze bekoring in te gaan. Noch mogen jullie door vrees voor hem jullie liefde voor Mij blokkeren.

Wanneer jullie bang zijn voor Satan dan voeden jullie zijn macht en kan hij jullie zintuigen beheersen.

Enkel gebed, veel gebed, kan zijn macht en zijn greep over jullie verzwakken.

Nu Mijn woord in druk is zal Satan zijn leger op de been brengen in voorbereiding op een vreselijke strijd. 

Jullie allen, Mijn volgelingen, moeten Mij jullie wil afstaan en volledig op Mij vertrouwen terwijl Ik jullie door dit bloedig slagveld loods.

Vergis jullie niet, Satan en zijn demonen zijn woedend omwille van dit plan, het laatste plan van redding.

Hij zal dit werk grondig in de war sturen.

Hij zal debatten op gang brengen, dit werk belasteren en al doen wat mogelijk is om de verspreiding van Mijn Boek der Waarheid, Mijn heilige boodschappen, tegen te houden.

Jullie mogen je ook verwachten aan afkeuring vanwege elementen binnen de Kerk op aarde en felle argumenten onder christenen omtrent de authenticiteit van Mijn heilig woord.

Wanneer de komende storm in kracht toeneemt, aangezien Mijn woord vermenigvuldigd wordt in alle tongen en talen, zal het geluid van Mijn stem oorverdovend zijn.

De macht van God mag nooit onderschat worden want Ik ben de Koning van de mensheid.

Ik kom nu namens Mijn Eeuwige Vader, om al Zijn kinderen te verzamelen voor de laatste strijd waarin Ik Satan zal verbannen in de vuurpoel.

Het zal een verschrikkelijke strijd zijn en veel zielen zullen Mij verwerpen.

Ongeacht hoe hard Ik zal proberen en ondanks Mijn macht, zal het door hun eigen vrije wil zijn dat zij kiezen voor de duivel.

Vertrouw op Mij en sta Mij nu toe jullie zielen te zuiveren zodat jullie Mijn Nieuw Paradijs op aarde zouden waardig zijn.

Sla de handen ineen, Mijn volgelingen, om samen Mijn heilig woord te beschermen zodat zij die Mij niet kennen naar Mij kunnen komen.

Ik bemin jullie.

Ik zegen jullie allen.

Jullie geliefde Verlosser

Jezus Christus