525 – Deze tijd gelijkt op de stilte voor de storm. Gebruik hem om zo veel mogelijk mensen voor te bereiden
Zondag, 19 augustus, 22.56 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer je lijdt omwille van Mij en je geïsoleerd en ver van Mij voelt, weet dat je dan het dichtst bij Mijn Heilig Hart bent.

Alhoewel dit Boek der Waarheid vanwege Mij een geschenk is aan de wereld en beschermd wordt door de Hemel, wil dat niet zeggen dat deze reis voor jou niet pijnlijk zal zijn.

Je zult kritiek ondervinden en een nieuwe vorm van aanval, nu, waar Mijn heilig woord gedrukt is om het aan de wereld verder te geven.

Je moet nooit antwoord geven aan diegenen die jou vragen om uit te leggen waarom dit boek noodzakelijk was. Blijf stilzwijgend en ga door met Mijn werk.

Laat niemand de verspreiding van Mijn boek stoppen of uitstellen want elke dag telt omdat er aan de zielen een beperkte tijd wordt toegestaan om zichzelf in Mijn ogen te redden.

Laat Mij je ervan verzekeren, Mijn dochter, en al Mijn volgelingen, dat jullie nu een reis, een pelgrimstocht ondernemen als geen ander.

Deze tijd is vergelijkbaar met de stilte voor de storm.

Gebruik hem om zoveel mogelijk zielen voor te bereiden. Verspreid Mijn boodschappen, Mijn kruistochtgebeden en bid voor jullie broeders en zusters opdat zij na de Waarschuwing Mijn barmhartigheid zouden aannemen.

Breng Mijn Kerk bij elkaar en bid om sterkte want de Valse Profeet bereidt zich voor en is reeds aanwezig in het Vaticaan. Maar hij verbergt zijn ware gelaat nog zeer zorgvuldig. Mijn geliefde Plaatsvervanger wordt geïsoleerd en de tijd is kort.

Ik wil dat jullie allen beginnen met een nieuwe litanie van gebeden ter bescherming tegen de Valse Profeet en bid deze vanaf nu eens per dag.

De kruistochtgebeden mogen in verschillende delen uitgekozen en gebeden worden zoals jullie kunnen.

Hier is het eerste Litaniegebed ‘Jezus tot de Mensheid’ (1) - Bescherming tegen de Valse Profeet

Liefste Jezus, red ons van het bedrog van de Valse Profeet.

Jezus, erbarm U over ons.

Jezus, red ons van de vervolging.

Jezus, behoed ons voor de Antichrist.

Heer, heb erbarmen.

Christus, heb erbarmen.

Liefste Jezus, bedek ons met Uw Kostbaar Bloed.

Liefste Jezus, open onze ogen voor de leugens van de Valse Profeet.

Liefste Jezus, verenig Uw Kerk.

Jezus, bescherm onze sacramenten.

Jezus, laat de Valse Profeet Uw Kerk niet verdelen.

Liefste Jezus, help ons leugens te verwerpen die ons als waarheid worden voorgesteld.

Jezus, geef ons kracht.

Jezus, geef ons hoop.

Jezus, overstroom onze zielen met de Heilige Geest.

Jezus, bescherm ons tegen het Beest.

Jezus, geef ons de gave van onderscheiding zodat wij het pad van Uw ware Kerk ten allen tijde voor eeuwig en altijd kunnen volgen. 

Amen.

Mijn dochter, voel je a.u.b. niet overweldigd door deze zending want Ik zal je spoedig hulp sturen.

Je moet alles wat Ik je vraag aanvaarden en sterk blijven in het vertrouwen dat alles goed is.

De bekering door deze boodschappen is al verkregen en loopt reeds op tot honderdduizenden  zielen. Voel je dus niet hulpeloos en bezorgd. Ik ben verheugd over de trouw en toewijding van hen die Mij onvoorwaardelijk liefhebben.

Ik zend je diegenen van Mij die zuiver zijn van hart om jou bescherming te geven.

Zij zullen je oprichten en helpen om Mijn volgelingen te leiden gedurende deze hele tocht  naar de Poorten van het Nieuw Paradijs.

Ik bemin jullie, Mijn geliefde volgelingen. Volhard met Mij op dit doornige pad. Aanvaard de spot die jullie zullen ontmoeten wanneer jullie verder gaan met het verspreiden van Mijn heilig woord.

Weet dat Ik altijd bij elk van jullie ben.

Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij. Niets kan ons scheiden.

Jullie Jezus