524 - Afgodendienst grijpt snel om zich heen en de fascinatie voor het occulte wordt aangemoedigd.
Donderdag 16 augustus 2012, 3.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik bemin al Gods kinderen, maar in deze tijd is het peil van duisternis die de wereld teistert dusdanig dat Ik ween van zorg door de staat van hun zielen.

Zo weinigen begrijpen de waarheid van hun toekomstig leven dat hun wacht in het Nieuw Tijdperk van vrede, in de komende wereld, de wereld zonder einde.

Als zij hem maar eens konden zien, aanraken, ervan genieten en getuige zijn van de liefde en vrede die in het vooruitzicht liggen, dan zouden zij elke seconde van de dag tot Mij bidden en Mij smeken om het recht deze nieuwe wereld binnen te gaan, het Nieuw Tijdperk, het nieuwe begin.

Het is de volmaakte staat van eenheid voor hun families en al hun broeders en zusters. Het is geen loze belofte. Het is het Paradijs geschapen voor al Gods kinderen.

De gevallen engelen die de wereld teisteren zoeken zielen uit van overal om hen te strikken.

Zij gebruiken geweld, haat en andere bekoringen om de wijdverspreide zonde aan te moedigen die overal zo vanzelfsprekend is.

Pornografie wordt nu op de meest subtiele manieren verspreid om te verleiden en aan te zetten tot zonde.

Wetten werden bekrachtigd om ervoor te zorgen dat zonde overal aanvaard wordt.

Zelfs Mijn Kerk keurt wetten goed die God beledigen.

Het zal zo verdergaan totdat de mensen zich als beesten zullen gedragen zonder nog enige zin van godvrezendheid.

Afgoderij is algemeen verspreid en de fascinatie voor het occulte wordt aangemoedigd zodat het in de wereld van het amusement jonge zielen zal aanspreken.

Word nu wakker voor het te laat is om uw zielen te redden.

Ouders moeten eendrachtig opstaan in overeenstemming met het verlangen van Mijn Hart om de jongeren te beschermen wiens zielen het eerste doelwit zijn van de duivel.

Hij weet hoe dierbaar jonge zielen voor Mij zijn en hij zal ze meedogenloos opsporen.

Ik vraag jullie dit kruistochtgebed (73) te bidden voor jonge zielen, jonge kinderen.

O Jezus help mij de zielen te redden van jonge mensen over de hele wereld.

Door Uw genade, help hun om de waarheid van Uw bestaan te zien.

Breng hun naar Uw Heilig Hart en open hun ogen voor Uw Liefde en Barmhartigheid.

Red hen van het vuur van de hel en door mijn gebeden,

heb medelijden met hun zielen. Amen.

Jullie Jezus