523 - Dit  is Mijn Boek. Mijn Woord. Mijn Belofte.
Woensdag 15 augustus 2012, 1 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik spreek met jou over deze allerbelangrijkste dag, de dag die Ik uitkoos om Mijn Boek voor de wereld uit te brengen.

Dit is de dag van de Tenhemelopneming van Mijn geliefde Moeder, Koningin van de Hemel, Koningin van de Aarde, Moeder van Redding.

Het is geen toeval dat het Boek der Waarheid op deze dag ter beschikking wordt gesteld want Mijn Moeder is de Moeder van Redding. Het Boek dient om de zielen van de hele mensheid te helpen redden.

Mijn Moeder speelt een belangrijke rol in de redding van zielen.

Zij is de Medeverlosseres, Middelares van Genade en Voorspreekster. Dat wil zeggen dat Mijn gezegende Moeder door God uitgekozen werd om Mij, Haar Zoon, te helpen in het  laatste plan van redding.

Haar rol in deze belangrijke periode wordt niet begrepen.

Zij gaf het leven aan de Verlosser van de mensheid en bracht de gave van redding in de wereld door Haar toestemming om Mijn Moeder te worden.

Zij is nu de Moeder van al Gods kinderen en Haar werd de macht gegeven Satan te verpletteren terwijl Ik voorbereidingen tref tot redding van het menselijk ras, weg van zijn verderfelijk plan om Gods kinderen te misleiden.

Het Boek der Waarheid is niet slechts een boek. Het is Mijn Heilig Woord, het eerste deel van vele openbaringen om de wereld te bekeren.

Al mag het erop lijken dat het zeer moeilijk was om te maken door de vele hindernissen die op jouw weg gebracht werden, Mijn dochter, wordt dit werk, zo verzeker Ik je, beschermd door de Hemel.

Dit is Mijn Boek. Mijn Woord. Mijn Belofte.

Toen Ik zei dat Ik zou weerkomen, bedoelde Ik ook dat Ik zou weerkomen.

Net zoals Ik de eerste keer in de wereld kwam, heeft God, Mijn Eeuwige Vader Zijn kinderen hierop van te voren voorbereid door de profeten. 

Velen luisterden. Velen niet.

Hoe dan ook, de wereld heeft nadien niet gefaald de waarheid te begrijpen. Zij kenden en begrepen de betekenis van Mijn lijden op het kruis en de vrijheid die dat de wereld gaf om  de gave van eeuwige redding te ontvangen.

Hetzelfde gebeurt nu. De wereld wordt voorbereid op Mijn Tweede Komst. Nu.

Het Heilig Woord van God wordt aan de mensheid gegeven, door deze boodschappen, als een groot geschenk.

Velen zullen luisteren. Velen niet.

Een ding is duidelijk. Zeer weinigen zullen er niets van weten.

Ofwel zullen zij Mijn woord aanvaarden zoals het nu aan hen gegeven wordt ofwel niet.

Ik heb de belofte van Mijn Vader vervuld.

Mijn Vader beloofde de wereld dat hun in deze tijd het Boek der Waarheid zou gegeven worden.

Velen zullen de waarheid in zich opnemen en aanvaarden. Anderen zullen de waarheid te bitter vinden om te proeven en zullen haar afdoen als zijnde leugens.

Laat hen weten dat het Verbond zal vervuld worden zoals ook deze profetieŽn.

Geen mens, hoezeer hij ook Mijn Heilig Woord betwist, zal de openbaring van de waarheid aan de wereld tegenhouden.

De profetieŽn die in het Boek Openbaring staan opgetekend, ontvouwen zich voor jullie ogen.

Niemand verstaat de volle betekenis van het Boek Openbaring omdat de inhoud ervan niet duidelijk aan de wereld geopenbaard werd omdat het slechts richtlijnen waren.

Nu dat Ik, het Lam van God, kom zoals beloofd om de Zegels te openen zullen maar weinigen dat aanvaarden.

Waarom?

Indien jullie in Mij geloven, in deze boodschappen, waarom ontkennen jullie dan de waarheid wanneer zij nu aan jullie gegeven wordt?

Verzuimen om de waarheid te aanvaarden die jullie gegeven wordt omtrent de Valse Profeet, de Antichrist en andere profetieŽn, betekent dat jullie Mij niet zullen toelaten jullie te onderrichten in de redding van zielen.

Alleen door de waarheid te volgen kunnen jullie veilig zijn.

Bedenk dat alleen de waarheid jullie bevrijden zal van de leugens die de mensheid teisteren  door Satan.

Jullie moeten voortdurend Mijn Moeder aanroepen om hulp om jullie naar Mij te brengen zodat jullie beschermd worden tegen de leugens die Satan zal gebruiken om jullie af te houden van de waarheid van Mijn laatste heilige woorden, die aan de wereld gegeven worden voor Mijn Tweede Komst.

Ga in vrede en liefde. Ik verenig jullie in deze tijd allen in de bescherming van Mijn Kostbaar Bloed. 

Ik ben blij met jullie antwoord, Mijn geliefde leerlingen en Ik reken op jullie geloof om Mij te helpen bij deze bijzondere zending.

Jullie Jezus