522 - De Maagd Maria: Mijn kind, weldra zullen vele wereldse profeten, visionairs en zieners niet langer boodschappen ontvangen.
Maandag 13 augustus 2012, 19.45 u.

Mijn kind, weldra zullen vele wereldse profeten, visionairs en zieners niet langer boodschappen ontvangen om plaats te maken voor de meest belangrijke boodschappen.

Veel van Mijn werk, door visionairs, zal spoedig ophouden om plaats te maken voor de Stem van de Heilige Geest die aan jou gegeven wordt, de eindtijdprofeet.

Veel valse profeten, die naar voren getreden zijn, zullen nog steeds met luide stem roepen en zij zullen de enige andere stemmen zijn die met deze ware laatste boodschappen van de Hemel wedijveren om gehoord te worden.

Wees niet bevreesd, Mijn kind, want jij en deze zending zijn beschermd.

Jij werkt niet alleen aan deze zending. De hele Hemel en al de engelen en heiligen werken samen met jou. Daarom mag jij je nooit alleen voelen zelfs niet als je lijdt.

Elke dag wordt je gehinderd door de vijanden van God.

Er waren plannen onderweg om de publicatie van het Boek der Waarheid te verhinderen, maar deze vervolging is bijna gedaan.

Blijf altijd dicht bij Mij, jouw Moeder, zodat ik Mijn heilige mantel om je heen kan slaan om je te beschermen tegen de duivel.

Je wordt sterker en moediger, zelfs al voel jij je moe. Dat zal voorbijgaan en de wereld zal het Boek der Waarheid verwelkomen dat hun zo lang al beloofd werd.

Ga nu en dank God voor deze grote missie.

Allen die in de Hemel zijn zegenen je.

Wij houden elke dag je hand vast en al de heiligen beschermen je.

De strijd begint op het moment dat het eerste boek verkocht wordt. Het zal over de hele wereld verspreid worden, daarom moet jij je voldoende voorbereiden.

Roep om hulp en je zult ze krijgen.

Ga in vrede en liefde.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Redding