521 - De antichrist zal beweren dat hij Mij is, Jezus Christus.
Zondag 12 augustus 2012, 18.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat net zoals Ik jou de opdracht geef om de mensheid voor te bereiden op de verlossing die hun rechtmatig toekomt, ook de duivel zielen voorbereidt.

Hij maakt valse profeten klaar om Gods kinderen te misleiden zodat zij de Antichrist zullen aanvaarden als hun Jezus.

Die boosaardigheid is voor jou moeilijk te begrijpen maar met de gave die Ik je gegeven heb om in de harten te lezen, zal jij onmiddellijk weten wie die valse profeten zijn. 

Zij zullen het altijd op je gemunt hebben, Mijn dochter, langs de meest slinkse wegen want jij zal hun vijand nummer één zijn. Maar hun leugens, verwoord alsof ze de heilige woorden van God zijn, verbergen de grootste aller leugens.

Zij zullen beweren dat de Valse Profeet de ware Paus zal zijn.

Zij zullen beweren, in het begin heel subtiel, dat de Antichrist Christus, de Koning zal zijn.

Wanneer zij arme zielen overhalen te geloven dat hun boodschappen van God komen, zullen zulke zielen er niet wijzer van worden.

Ik moet al Gods kinderen waarschuwen. Ik zal de tweede keer nooit in het vlees komen.

Ik zal in de wereld niet verschijnen als een leider.

Noch zal Ik deze keer andere wonderen verrichten, om jullie te bewijzen wie Ik ben, dan het wonder van de Waarschuwing en het wonder in de lucht dat enige tijd later zal gezien worden  nadat de Waarschuwing plaatsvindt.

De Antichrist zal beweren dat hij Mij is, Jezus Christus. Deze gruwel werd voorzegd.

Wie men moet geloven, kinderen, zal geen gemakkelijke taak zijn, want er zullen er veel komen in Mijn Naam. Maar weet dit.

De duivel, door zijn valse profeten, zal jullie nooit vragen om te bidden tot de Heilige Geest of om het Sacrament van de Heilige Eucharistie te ontvangen.

Hij zal nooit toegeven dat Ik, Jezus, de Mensenzoon als de Messias in het vlees kwam om de mens van hun zonde te bevrijden.

Hij zal jullie nooit vragen of aanmoedigen om de heilige Rozenkrans te bidden of jullie trouw te betonen aan Mijn geliefde Moeder.

Wees op jullie hoede. Blijf waakzaam en volg alleen Mijn voorschriften.

De duivel probeert een leger onder Mijn volgelingen te vormen. Hoewel zijn ander leger op aarde goed uitgerust is, heeft hij het nu gemunt op diegenen die in Mij, jullie Jezus, geloven omdat hij zijn boosaardige daden wil verbergen achter heilige mensen.

Hij zal hun liefde voor Mij gebruiken als een schild om de leugens te verbergen die hij van plan is aan de wereld op te dringen.

Vertrouw op Mijn woorden en wijk niet af van de waarheid zoals die in deze tijd aan jullie gegeven wordt door deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen aan de wereld.

Jullie Jezus