517 - Dit is Mijn laatste zending op aarde waarin vanwege de eilige DrieŽenheid Heilige DrieŽenheidHeilige Drie-eenheid aan de wereld Heilige Boodschappen gegeven worden.
Dinsdag 7 augustus 2012, 15.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor jou is even sterk als intiem, hoewel dat voor jou niet zo lijkt te zijn op dit moment.

Je moet meer tijd doorbrengen in Mijn gezelschap want dan alleen zal je vrede vinden in deze zending.

Mijn genaden vullen je ziel nu op zoín manier dat jij Mijn boodschappen zo vlug mogelijk aan de wereld kan meedelen.

Hoe vermoeid en alleen ben Ik nu in Mijn Hart, Mijn dochter.

Ik maak Mij zorgen over die onschuldige zielen die onwetend zijn van Mijn bestaan. Goed van hart en christelijk in hun omgang met anderen, geloven zij toch niet in Mijn bestaan.

Ik kijk elke dag hoe zij hun dagelijks leven leiden zonder geloof in het bestaan van God of in hun toekomstig leven in het Nieuw Paradijs.

Alstublieft, help Mij hun te zeggen dat Ik hun bemin.

Verspreid Mijn woord en Ik zal een gevoel van herkenning in hun zielen opwekken.

Het doet er niet toe dat zij jou verwerpen, Mijn dochter, of Mijn geliefde volgelingen, het enige wat telt is hun Mijn boodschappen te laten lezen.

Ik zal de Heilige Geest zenden zodat een sprankje, ofschoon maar een heel kleintje, een vlam van Mijn Liefde in hun zielen zal ontsteken.

Dit is Mijn laatste zending op aarde waarin vanwege de eilige DrieŽenheid Heilige DrieŽenheidHeilige Drie-eenheid aan de wereld heilige boodschappen gegeven worden.

De Heilige Geest is aanwezig in deze woorden van goddelijke oorsprong. Zij zijn jullie voedsel om jullie zielen te voeden als hulp om jullie voor te bereiden op de strijd.

Luister naar het heilig woord van God. Neem het, deel het en verenig al Gods kinderen die klaar zijn voor de strijd.

Breng al jullie broers en zusters, vooral diegenen die worstelen om in God te geloven, naar Mijn grote barmhartigheid.

Mijn Hart zwelt van liefde voor hen. Zij, elk van hen, zijn Gods kinderen.

Ik heb hun zielen nodig zodat Ik kan zorgen voor hun toekomst opdat zij eeuwig leven en geluk zouden hebben.

Ik kan er niet aan denken wat met hen zal gebeuren indien Ik hun niet kan redden.

Mijn dochter, hoewel Mijn goddelijke barmhartigheid een groot deel mensheid zal redden, heb Ik jou en Mijn volgelingen, Mijn gewijde dienaren en gewone mensen nodig om het net uit te spreiden en al die arme, ongelukkige en verwarde mensen te vinden die behoefte hebben aan Gods Liefde.

Spreid het net van Mijn Liefde, zoals de visser, wijds en ver en op plaatsen waar God volkomen verworpen, veracht en gehaat wordt.

Ga vervolgens om Gods dierbare jonge kinderen te vinden die niets over het christendom weten, al leven zij in zogenaamde christelijke landen.

Ga tot in Rusland, China en landen waar God niet vereerd wordt, ga en vang zielen.

Voed hen met Mijn boodschappen. Het speelt geen rol hoe jullie ze bekendmaken, maar doe het niet op een manier alsof jullie aan het preken zijn.

Verlok hen door wat hen kan interesseren. Gebruik elke vorm van moderne communicatie om dat te verwezenlijken. Ik heb hun vlug nodig. Ik vertrouw op de verspreiding van Mijn woord door al Mijn volgelingen.

Ik zal jullie leiden.

In jullie hart zullen jullie weten wat te doen. Vraag Mij jullie te helpen met dit bijzondere kruistochtgebed om jullie sterk te maken.

Kruistochtgebed (72) - Het gebed van de leerling

Lieve Jezus, Ik ben klaar om Uw heilig woord te verspreiden.

Geef mij de moed, de kracht en de kennis om de waarheid mee te delen zodat vele zielen naar U kunnen gebracht worden.

Neem mij op in Uw Heilig Hart en bedek mij met Uw Kostbaar Bloed zodat ik gevuld wordt met de genaden om bekering te verspreiden tot redding van al Gods kinderen in alle delen van de wereld ongeacht hun geloofsovertuiging.

Ik vertrouw altijd op U.

Uw geliefde leerling.

Amen.

Jullie Jezus