516 - Wanneer zulke zielen Mijn Heilig Woord met zo’n venijn aanvallen, is dat  een teken van Satans bevestiging dat deze boodschappen waar zijn.
Maandag 6 augustus 2012, 18.06 u.

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn vele van Mijn toegewijde volgelingen die een campagne beramen om deze zending kapot te maken.

Diegenen die menen dat het de niet-christenen en de atheïsten zullen zijn die Mijn woord in deze boodschappen zullen afkeuren, weet dit: het zullen diegenen zijn die openlijk hun geloof belijden in Mij, hun Jezus, die Mij het meest zullen pijn doen.

Zij worden vertroebeld door het bedrog van de koning der leugens, die vele gevallen engelen naar zulke zielen gestuurd heeft.

Niet tevreden met het ontkennen van Mijn heilige boodschappen, zullen zij trachten om zoveel mogelijk steun te bekomen vanwege Mijn priesters om deze zending te saboteren.

Dergelijke zielen staan nooit stil om zich af te vragen waarom zij dat doen. Waarom zij zo’n haat voelen tegenover jou, Mijn dochter. Waarom Mijn heilig woord hun zozeer stoort.

Wanneer zulke zielen Mijn heilig woord met zo’n venijn aanvallen, is dat een teken van Satans bevestiging dat deze boodschappen waar zijn. Want wanneer zo’n sterke tegenstand getoond wordt en wanneer heilige mensen aangezet worden om goddelijke boodschappen zoals deze aan te vallen, dan kan je er zeker van zijn dat zij van God komen.

Wanneer zij Mijn woord ontkennen dan verwondt Mij dat zo diep dat Ik ween van verdriet wanneer zij Mij niet herkennen.

Maar dat is niets. Met de tijd zullen zij de waarheid kennen.

Wanneer zij echter vrijwillig proberen om zielen af te brengen van Mijn barmhartigheid dan beledigen zij Mij buitengewoon.

Indien zij er verantwoordelijk voor zijn dat de redding aan zielen ontzegd wordt, dan zullen zij gestraft worden.  

Hun straf zal ellendig zijn wanneer zij hun handelingen trachten te verdedigen, zij het voor maar één verloren ziel.  

Hun daden kunnen betekenen dat een ziel die zich anders zou bekeerd hebben, nu de laatste kwelling in het vuur van de hel moet lijden.

Wanneer zij het woord van God trachten te saboteren dan worden hun voorgaande goede werken nutteloos. Want waartoe zijn die nog goed wanneer zij zulke waardevolle daden tegenwerken met werken van haat voor God? 

Ik zeg tot hun: de dag dat jullie voor Mij zullen verschijnen om verantwoording af te leggen voor dergelijke slechte daden, zal voor jullie zeer moeilijk zijn. Jullie zullen niet alleen verantwoording moeten afleggen voor jullie zelf maar eveneens voor de leugens die jullie  verspreid hebben over Mij en Mijn heilig woord naar anderen. 

Is het jullie angst voor Mijn heilig woord dat jullie aanzet tot zulke boosaardigheid. Angst komt van Satan. Hoogmoed komt ook van Satan. Weten jullie niet dat het is omdat jullie menen zo goed geschoold te zijn in Mijn Heilige Schrift, dat dit jullie aanzet ervan uit te gaan dat jullie meer weten dan eigenlijk het geval is?

Jullie gaan zoeken naar fouten in Mijn heilig woord net zoals de Farizeeën deden. Daardoor zeggen jullie dat jullie meer over de waarheid weten dan God.

Vergeet niet dat hoe meer leugens jullie verspreiden  over Mijn heilig woord,  des te meer jullie zondigen tegen het woord van God. Deze zonde tegen de profeet van de Heer wordt door Mijn Vader het meest afgekeurd.

Al diegenen die gezondigd hebben tegen de profeten van de Heer werden gestraft. Want wanneer zij proberen om het woord van God tegen te houden, dat aan de wereld gegeven wordt om zielen te redden, dan verhinderen zij de redding van zielen.

Daarvoor zullen zij neergeslagen worden, want niets zal het woord van God verhinderen om aan Zijn dierbare kinderen overgebracht te worden.

Jullie Jezus