515 - Wanneer jullie in het bestaan van Satan geloven, weet dan dat alles wat in de wereld onrechtvaardig en kwaad is, door hem veroorzaakt wordt.
Zondag 5 augustus 2012, 17.40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik doe een oproep tot allen, jong en oud, die onzeker zijn omtrent hun geloof in God.

Ik doe een beroep op diegenen onder jullie die in Mij geloven, maar die niet met Mij spreken of gebruik maken van de sacramenten of die hun kerken niet bezoeken om Mij eer te bewijzen.

Ik bemin jullie. Ik zal jullie nooit verlaten en er zal jullie weldra een bijzondere gift  geschonken worden.

Jullie zullen ervaren hoe het is wanneer jullie op de Dag van het Oordeel voor Mij zullen verschijnen. Dan zullen jullie je twijfels vergeten.

Velen van jullie, ondanks jullie gebrek aan geloof, eren Mij op zo vele verschillende wijzen, maar jullie beseffen dat niet.

Jullie voelen in je dagelijks leven liefde, bezorgdheid en sympathie voor anderen.

Jullie voelen een drang om te vechten tegen ongerechtigheid en worden afgestoten wanneer jullie getuigen zijn van kwaadaardige handelingen die door anderen begaan worden tegenover diegenen die minder fortuinlijk zijn dan zijzelf.

Jullie betonen liefde voor anderen en dragen zorg voor hen die jullie hulp nodig hebben.

Jullie haten het om anderen uit te buiten en jullie zijn gevoelig voor de noden van hen die in dit leven te lijden hebben.

Jullie voelen liefde voor jullie familie.

Jullie lachen en zijn blij wanneer jullie onder vrienden zijn en voelen een enorme liefde en vriendschap voor hen die jullie na aan het hart liggen.

Wanneer jullie trouwen voelen jullie een overweldigende liefde voor jullie wederhelft.

Wanneer jullie nadien kinderen hebben, dan overtreft de liefde die jullie voelen alles wat jullie je ooit voorgesteld hebben.

Jullie storten tranen van berouw als en indien jullie iemand pijn doen. Jullie vergeven anderen wanneer zij jullie pijn doen, beledigen of schade berokkenen.

Vanwaar denken jullie dat deze liefde en emoties komen? Weten jullie niet dat die alleen van God kunnen komen?

Liefde is moeilijk uit te leggen, moeilijk te analyseren en zij kan wetenschappelijk nooit bewezen worden omdat zij een gave van God is.

Haat daarentegen komt van de duistere zijde.

Voor vele mensen mag Satan dan wel niet echt lijken, maar hij bestaat.

Velen onder jullie geloven niet in het kwaad of in het bestaan van kwade geesten omdat die erop bedacht zijn zichzelf niet bekend te maken.

Wanneer jullie in het bestaan van Satan geloven, weet dan dat alles wat in de wereld onrechtvaardig en kwaad is, door hem veroorzaakt wordt.

Hij is de koning van de leugen en hij heeft de macht jullie te verblinden omtrent de waarheid van jullie bestaan.

Omwille van jullie blindheid zal Mijn barmhartigheid de wereld nu bedekken om jullie te bewijzen dat Ik besta.

Wees voorbereid op die dag want hij zal spoedig plaatsvinden.

Wanneer de tekenen aan de hemel te zien zijn en jullie getuige zijn van de botsing, het geluid en het schudden in de grond, weet dan dat Ik gekomen ben om jullie wakker te maken.

Wanneer dat plaatsvindt, smeek Ik om jullie dan tot Mij te wenden want Ik wil jullie vullen met Mijn Liefde, zodat Ik liefde en vreugde in jullie harten kan brengen.

Wanneer Mijn barmhartigheid over jullie komt zullen jullie eindelijk vrede voelen.

Ik bemin jullie en Ik zal jullie nooit in de steek laten.

Ik wacht op jullie antwoord wanneer die grote dag komt.  

Jullie Jezus