514 - Toen zij leugenaars omkochten om Mijn Verrijzenis te ontkennen, ontzegden de FarizeeŽn generaties van Joden het recht op de Waarheid.
Zaterdag 4 augustus 2012, 10.35 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet de zwakheid van de menselijke natuur begrijpen alvorens zij zich werkelijk in Gods armen kan toevertrouwen.

Tot de getrouwen onder jullie: jullie geloof en liefde voor Mij, jullie Verlosser, schenkt Mij grote vreugde.

Maar indien jullie zeggen Mij te beminnen, brengt dat een grote verantwoordelijkheid mee.

Vergeet nooit de zwakheid van jullie natuur: hoewel jullie niet door eigen schuld met de erfzonde werden geboren, kan deze veroorzaken dat jullie zondigen wanneer jullie dat het minst verwachten.

Wanneer die zielen die zeggen Mij te beminnen een niveau bereiken waarop zij verteerd worden van liefde voor Mij, dan is het dat zij voorzichtig moeten zijn. Soms geeft het hun het gevoel in Mijn ogen verheven te zijn, wat ook waar is; want dat zijn ze.

Maar dan komt de bekoring om anderen in een minder gunstig daglicht te zien.

Zij kunnen ertoe bekoord worden niet alleen medelijden te hebben met de arme zielen die in duisternis verkeren of verward zijn, maar ook om op hen neer te kijken.

Soms geeft hun sterk geloof en kennis van de schriften hun een vals gevoel van veiligheid.

Zij menen alles te weten wat betreft de Leer van de Kerk, Mijn Kerk, Mijn Lichaam op aarde.

Dat overkwam de FarizeeŽn.

Zij dachten alles te weten omtrent de wetten van God. De Liefde van God.

Zij faalden in het begrijpen van de profetieŽn die zo duidelijk de komst van de Messias voorzegden. Dat betekende dat zij Christus, de Zoon van de Levende God, verwierpen toen Hij kwam zoals beloofd.

De wreedheid die zij Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, betoonden was in volledige tegenspraak met de liefde die zij voor God beweerden te hebben.

Indien zij God werkelijk beminden, zouden zij geen enkel kind van God behandeld hebben zoals zij deden.

Hun geesten waren gesloten voor de profetieŽn die door de profeten aan de wereld gegeven werden en die de waarheid verkondigden.

De waarheid is dat alle profetieŽn zullen vervuld worden zoals door God beloofd.

Zij verwierpen de Messias, die beloofd was om de toekomstige verlossing van de hele mensheid tot stand te brengen.

Erger nog, door hun leugens, toen zij vrijwillig leugenaars omkochten om Mijn Verrijzenis te ontkennen, ontzegden de FarizeeŽn generaties van Joden het recht op de waarheid.

Mijn dood op het kruis was voor hen niet voldoende. Zij wilden er zeker van zijn dat er nadien geen  spoor meer overbleef van Mij, de Verlosser van de wereld.

Dan keerden zij terug en  onderwezen Gods kinderen de weg naar een vals geloof waarin de waarheid een leugen werd.

Onthoud dat de profetieŽn van God altijd vervuld worden.

Mijn Tweede Komst gaat nu bijna in vervulling. Deze keer zullen het de leiders binnen de christelijke Kerken zijn die Mij zullen ontkennen, net zoals de FarizeeŽn destijds.

Zij zullen Mij kwellen, Mijn profeten, Mijn volk en ieder die de waarheid omtrent Mijn Komst durft te verspreiden.

Verloochen Mij deze keer niet.

Open jullie harten.

Luister aandachtig naar Mij, nu Ik jullie voorbereid op het laatste hoofdstuk van de verlossing van de wereld.

Jullie Jezus