513 - Tot de andersdenkenden in de katholieke Kerk: Ontheilig de Wetten van Mijn Kerk en jullie zullen gestraft worden.
Vrijdag 3 augustus 2012, 16.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, bijna zal de aarde gaan beven wanneer de toorn van Mijn Vader zal neerkomen op die landen die de wetten van Mijn Vader uitdagen.

Medelijden zal niet betoond worden omdat Zijn geduld op de proef werd gesteld tot het uiterste.

Hun zonden betreffen abortus, moord, wetten die het christendom trachten te ondermijnen, huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht en de verering van valse goden.

Dan zijn er nog die andersdenkenden binnen Mijn Kerk die dreigen Mij te verwerpen.

Wanneer zij proberen zich van Mijn Kerk te verwijderen en pogen nieuwe wetten in te voeren in strijd met Mijn Heilige Wil, dan verloochenen zij Mij.

Ik verstoot hen omwille van hun ontrouw. Hun pogingen om wetten in te voeren die gebaseerd zijn op de zonde van hoogmoed, begeerte en wereldse ambities zullen niet getolereerd worden.

Dachten zij nu echt dat het hun zou toegestaan worden om Gods kinderen van Mijn Kerk op aarde te verwijderen en de hand van Mijn Vader te ontwijken?

Dachten zij dat zij boven de wetten van God stonden?

Zij beminnen God niet, zij beminnen zichzelf.

Hun gebrek aan nederigheid en hun openlijke verwerping van de wetten van de katholieke Kerk doen Mij walgen.

Hun schandalige eisen waarbij zij proberen om Mijn Kerk te dwingen wetten te aanvaarden die Mij beledigen, betekenen dat zij zichzelf in de duisternis hebben geworpen.

Hun religieuze geloften zijn zinloos.

Hun plechtige belofte om Mijn Kerk te eren en te gehoorzamen werd verbroken.

Tenzij zij berouw hebben en terugkeren naar Mijn Lichaam, Mijn Kerk op aarde, hebben zij niet het recht zichzelf dienaren in Mijn Kerk te noemen.

Jullie zijn gewaarschuwd. Ik zal jullie de woestijn in sturen.

Ontheilig de wetten van Mijn Kerk en jullie zullen gestraft worden.

Jullie Jezus