511 – Ik verzoek al Gods kinderen om nogmaals de maand augustus toe te wijden om zielen te redden.
Woensdag, 1 augustus 2012, 16.45 u.

Mijn kind, er is veel verandering, veel van wat jou in het verleden onthuld werd, zal nu in de wereld zichtbaar worden.

Er zal veel verwoesting zijn, veel onrust en kastijdingen, en dat alles zal gebeuren omwille van de zonden van de mensheid.

Ik verzoek al Gods kinderen om nogmaals de maand augustus toe te wijden om zielen te redden.

Dit is wat jullie moeten doen. Ga elke dag naar de H.Mis en ontvang de Heilige Eucharistie.

Bid vervolgens om 15 uur de Barmhartigheidrozenkrans.

Diegenen onder jullie die dat kunnen: vast één dag per week.

Mijn kinderen zullen geschokt zijn wanneer deze veranderingen zullen plaatsvinden maar jullie moeten de hand van Mijn Vader nooit vrezen indien jullie trouw zijn aan de Leer van Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Alstublieft, houd het Zegel van de Levende God deze komende maanden dicht bij jullie in jullie huizen want veel zal zich ontvouwen.

Het Lichaam van Mijn Zoon, Jezus Christus, tegenwoordig in Zijn Kerk op aarde wordt geschonden en zal verschrikkelijk lijden.

Vele plannen om de Kerk van Mijn Zoon omver te werpen zijn reeds onderweg en zeer spoedig zal zij bezwijken.

Andere voorzegde gebeurtenissen zullen nu plaatsvinden door ecologische rampen wanneer  de hand van Mijn Vader, bij wijze van straf, zal neerkomen op die naties waarvan de zondige wetten niet langer zullen geduld worden.

Bid, bid, bid voor de zielen die in deze tijd gedurende deze gebeurtenissen kunnen lijden.

Gebruik deze maand om te bidden voor alle zielen die mogelijk zullen omkomen in oorlogen, aardbevingen of in de aanstaande belijdenis, de Waarschuwing.

Mijn Hart is verbonden met dat van jullie kinderen en samen moeten wij hard werken om zielen te redden.

Door te bidden voor de redding van zielen volbrengen wij de heilige Wil van Mijn Vader.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Redding