510 - Sta Mij toe jullie op te tillen uit alle onheil, naar de veiligheid, weg van de Antichrist.
Dinsdag 31 juli 2012, 20.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, luister naar Mij, nu Ik je meedeel dat Mijn tijd op deze wereld vrijwel daar is.

Jullie tijd is kort omdat de dagen van duisternis langzaam verdwijnen en een nieuwe dageraad, een nieuw begin zal aanbreken.

Al jullie tranen van angst en leed zijn bijna voorbij en er is nog maar weinig tijd over voordat het Glorievol Tijdperk van Vrede te voorschijn komt.

De vernieuwing van het Koninkrijk op aarde zal weldra plaatsvinden en Mijn heerschappij over al Gods kinderen zal de plaats van Satan vervangen.

Jullie verwarring, Mijn volgelingen, omtrent de authenticiteit van Mijn oproep tot jullie nu, zal verdwijnen.

Alles zal klaar worden, zoals het kristalheldere water van een bron uit Mijn Hemels Lichaam, terwijl het nu neerstroomt om de harten van al Gods kinderen te verteren.

Het Licht van de Waarheid zal de wereld ontvlammen, ondanks de steeds groeiende duisternis die als een besmettelijke ziekte is neergestreken over alle hoeken van de aarde.

Weldra zal de waarheid jullie vrij maken, al jullie twijfels en angsten verdrijven en zij zal in jullie een helderheid van geest en ziel opwekken. Dan, vervuld met Mijn Heilige Geest, zal er een wereldwijde bekering plaatsvinden.

Diegenen wier geloof zwak is zullen vernieuwd worden en de Waarheid van een nieuw christelijk leger zal tot stand komen.

Hoop, liefde en gebed zullen jullie steunen terwijl Ik de wereld naar de Nieuwe Erfenis leid die jullie zo lang beloofd werd.

Aan hen die Mijn boodschappen vrezen, onthoud dit.

De wereld, die jullie wacht is een groot geschenk voor jullie en jullie families. Zij is een Paradijs waarnaar jullie zouden moeten verlangen als iets, waarmee niets op de aarde, zoals jullie ze kennen, vergeleken kan worden.

Indien jullie Mij beminnen, vertrouw dan in Mijn Goedheid, Mijn Liefde, Mijn belofte jullie mee te nemen in de glorievolle erfenis waarvoor jullie geboren werden.

Geef al jullie zorgen en angsten nu op.

Sta Mij toe jullie op te tillen uit alle onheil, naar de veiligheid, weg van de Antichrist.

Bid dit kruistochtgebed (71) - Gebed om ons te redden van de vervolging.

O Jezus, red Gods kinderen van de Antichrist.

Bescherm ons tegen de plannen om de aarde onder controle te brengen.

Heer, red ons van de vervolging.

Bescherm duistere zielen voor de Antichrist zodat zij in Uw ogen kunnen gered worden.

Help ons in onze zwakheid.

Sterk ons in geest, om op te staan en elkaar te leiden terwijl wij opmarcheren in Uw leger naar de poorten van het Paradijs.

Ik heb U nodig, lieve Jezus.

Ik bemin U, lieve Jezus.

Ik verheerlijk Uw Tegenwoordigheid op aarde.

Ik mijd de duisternis.

Ik aanbid U en geef mij over met lichaam en geest, zodat U mij de waarheid van Uw Tegenwoordigheid kan openbaren, opdat ik altijd in Uw voortdurende barmhartigheid zal geloven. Amen.

Ga nu en bereid jullie zielen voor zodat jullie sterk blijven en trouw aan Mij terwijl Ik jullie naar het Eeuwig Leven geleid.

Jullie Jezus