509 - De Maagd Maria: Nalaten om de Waarheid van mijn Zoons Leer te verkondigen wil zeggen dat God vergeten wordt.
Dinsdag 31 juli 2012, 18.10 u.

Mijn kind, de vervolging die jij doormaakt komt door de publicatie van het Boek der Waarheid.

De duivel plaatst hindernissen op jouw weg en zal niets onverlet laten om je te verzwakken.

Het is belangrijk om de voortdurende gemene leugens te negeren waarmee jij geconfronteerd wordt vanwege diegenen die beweren goed op de hoogte te zijn van het woord van God.

Hun verwerping van deze boodschappen is niet belangrijk. Alleen aan het woord van Mijn Zoon moet jij gehoor geven en aan niets anders.

Jij moet Mijn Zoon vertrouwen en de stilte bewaren wanneer diegenen die door leugens verblind zijn, proberen zich met jou in te laten om je te doen struikelen. Luister niet. Antwoord niet. In plaats daarvan, verkondig gewoon het woord van God.

Mijn kind, zoveel volgelingen van Christus lijden in deze tijd. Hun stemmen zijn slechts fluisteringen in een wereld die de roem uitschreeuwt van aardse wonderen.

Het ware woord van God wordt niet langer openlijk bekend gemaakt, zelfs niet in de Kerk door dienaren van God.

Verlegen om openlijk de waarheid te verkondigen, zwerven zij hopeloos rond en proberen hun weg te vinden te midden van de verwarring die door het secularisme  is teweeggebracht.

De aanstoot die ontstaat wanneer God of mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, vernoemd wordt, is wijdverbreid. Zeer weinig zielen zijn moedig genoeg om op te staan en zichzelf  als soldaten van Christus bekend te maken.

Zelfs heilige zielen zijn bang om dat te doen uit vrees schandaal onder de heidenen te verwekken.

Nalaten de waarheid van Mijn Zoons Leer te verkondigen wil zeggen dat God vergeten wordt.

Hoe ween Ik wanneer Ik zie hoe arme kleine kinderen door hun behoeders genegeerd worden in de ontwikkeling van hun ziel. 

Het voedsel van de Heilige Geest ontbreekt hun omdat zij niet onderwezen werden hoe hun liefde voor God te betuigen. Velen geloven niet in God de Vader. Dat bedroeft Hem.

Aan jou, mijn kind, werd een moeilijke taak gegeven. Wanneer jij aan de wereld de inhoud van deze hemelse boodschappen meedeelt, wordt jij van drie kanten aangevallen.

Zij die in God geloven, maar die weigeren naar het woord van God te luisteren zoals het nu aan de wereld gegeven wordt.

Zij die bevestigen leiders te zijn in de Kerk van Mijn Zoon op aarde en die weigeren te luisteren omdat zij geen profetieŽn aanvaarden.

En vervolgens diegenen die helemaal niet in God geloven.

Jouw stem zal in dovemansoren blijven vallen, maar dat mag je niet ontmoedigen.

Al wat je te doen hebt is Mijn Zoon in alles te gehoorzamen en alles in Zijn heilige handen over te laten.

Mettertijd zullen zij luisteren. Dan zullen vele zielen naar Mijn Zoon terugkeren met liefde en vreugde in hun harten.

Jij mag nooit aarzelen of treuzelen met jouw antwoord op het verzoek van Mijn Zoon  om ervoor te zorgen dat in deze tijd iedereen in de wereld het woord van God ontvangt.

Ik vraag aan al Gods kinderen Mijn oproep te beantwoorden om nu jullie trouw te betuigen aan Mijn Zoons heilig woord. Hij bemint al Gods kinderen en verlangt ernaar elke ziel voor te bereiden op Zijn langverwachte Tweede Komst.

Verloochen Hem niet. Aanvaard Zijn barmhartigheid voor het te laat is.

Jullie liefhebbende Moeder

Koningin van de Aarde

Moeder van Redding