508 - Mijn Katholieke Kerk werd in stukken gescheurd,  toch zal de ziel van Mijn kerk nooit veroverd of door Satan verslonden worden.
Maandag 30 juli 2012, 1.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik Mijn doodstrijd onderging in de hof van Olijven was de grootste gruwel die Mij door Satan getoond werd, de ontrouw vanwege de katholieke en apostolische Kerk in de eindtijd.

Daar was het dat Satan, die Mij kwelde met visioenen van de toekomst, Mij de lauwheid liet zien van de dienaren van de Kerk in deze tijd, jullie tijd.

Overheerst door hun verdraagzaamheid tegenover de zonde, hebben zij toegelaten dat hoogmoed en valse waarheden hen blind maken voor de waarheid van God.

Hun trouw aan wereldse betrachtingen brengt mee dat vele van Mijn gewijde dienaren in hun ziel niet beschikken over het medeleven of de nederigheid om Mijn volgelingen te leiden naar de heiligheid die vereist is om hun zielen te redden.

Zo velen hebben zich tegen Mij gekeerd hoewel zij zeggen Gods kinderen lief te hebben.

Door verdraagzaamheid te promoten in de naam van God, bieden zij een valse doctrine aan die de waarheid verbergt.

Deze afvalligen binnen Mijn Kerk op aarde, die beweren een nieuw type van aanhang te scheppen in de naam van de katholieke Kerk, maar die Mijn Leer verloochenen, worden bekoord door Satan die Mijn Kerk wil vernietigen.

Hij, de duivel, heeft reeds verschrikkelijke zonden veroorzaakt om Mijn Kerk te corrumperen  en hij wil nu bij het kruisigen van Mijn Kerk de laatste nagels inhameren en vervolgens die gewijde dienaren van Mij in de hel gooien die het woord van God ontwijden, door het aanvaarden van zonden onder Gods kinderen te vergemakkelijken.

Hun zonde Mij in het aangezicht te slaan door onzedelijkheden voor Mij te vertonen,  waarvan zij beweren dat deze aanvaardbaar en toegelaten worden door God, zal streng bestraft worden.

Door hun zonden van hoogmoed en bedrog durven zij zielen te misleiden en hen in een hol van duisternis te dirigeren, zonder inzicht hoe zij zielen veroordelen tot het hellevuur.

Vele van Mijn gewijde dienaren zijn misleid en beseffen het niet. Toch zijn vele van die  dienaren, indien zij eerlijk zijn tot zichzelf, in de war gebracht.

Dan zijn er diegenen die zich voordoen alsof zij Mijn gewijde dienaren zijn, maar die van de andere kant komen. Als slaven van het Beest presenteren zij zichzelf doelbewust als Mijn gezalfde priesters.

Zij bezorgen Mij zo’n vreselijke smart. Zij verderven niet enkel zielen, maar zij hebben welwetend een pacht gesloten met Satan die hen zal verslinden.

Zij verrichten verachtelijke daden op Mijn altaren, voor de Heilige Eucharistie, maar weinigen weten dat zij zulke daden begaan. Toch smacht Ik naar hun zielen.

Mijn katholieke Kerk werd in stukken gescheurd, toch zal de ziel van Mijn Kerk nooit veroverd of door Satan verslonden worden. Maar de dienaren van Mijn Kerk kunnen verleid en door het Beest vernietigd worden.

Dit is de tijd voor Mij om tussenbeide te komen om hen te helpen deze vreselijke kwellingen te overstijgen.

Ik heb jullie nodig, Mijn volgelingen, en die gewijde dienaren tussen jullie die begrijpen wat er onder jullie gaande is, om dit kruistochtgebed (70) te bidden.

Gebed voor de clerus om standvastig en trouw te blijven aan het Heilig Woord van God

O lieve Jezus, help Uw gewijde dienaren om het schisma te herkennen wanneer zich dat binnen Uw Kerk ontvouwt.

Help Uw gewijde dienaren om standvastig en trouw te blijven aan Uw Heilig Woord.

Laat wereldse ambities nooit hun zuivere liefde voor U verduisteren.

Geef hun de genaden om zuiver en nederig voor U te blijven en Uw Allerheiligste Tegenwoordigheid in de Eucharistie in ere te houden.

Help en leid al die gewijde dienaren die wellicht lauw zijn in hun liefde tot U en ontsteek in hun zielen opnieuw het vuur van de Heilige Geest.

Help hen om de bekoring te herkennen die hun wordt voorgehouden om hen af te leiden.

Open hun ogen opdat zij ten allen tijde de waarheid kunnen zien.

Zegen hen in deze tijd, lieve Jezus, en bedek hen met Uw Kostbaar Bloed om hen te behoeden voor het kwaad.

Geef hun de kracht om te weerstaan aan de verleiding van Satan, Indien zij zouden afgeleid worden door de verlokking om het bestaan van zonden te verloochenen. Amen.

Mijn gewijde dienaren zijn de ruggengraat van Mijn Kerk.

Zij staan in de voorste linie om het hoofd te bieden aan vreselijk hevige aanvallen vanwege Satan.

Help Mij hen in de richting te sturen van het pad om de resten van Mijn Kerk te redden die koers zet naar het schisma dat weldra door de Valse Profeet zal tot stand gebracht worden.

Kom samen en bid voor de eenmaking van Mijn gewijde dienaren die nodig zijn om Mijn Kerk sterk te houden tijdens  de dagen die in het verschiet liggen.

Jullie Jezus