506 - Wanneer de 20 miljoen in Mijn leger bereikt zijn zal ik dat aantal vermenigvuldigen tot miljarden.
Vrijdag 27 juli 2012, 18.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om Mijn volgelingen tot één leger te verenigen draagt reeds vrucht door deze boodschappen.

Mijn leger heeft zich al gevormd en is verenigd door de kracht van de Heilige Geest die zich als een lopend vuur over de wereld verspreidt.

Voor diegenen onder jullie die Mijn instructies nu aanvaarden, zelfs als jullie zouden denken dat jullie samenwerken in kleine groepjes, jullie moeten weten dat Mijn leger op dit ogenblik bestaat uit meer dan 25.000 toegewijde soldaten die elke dag Mijn kruistochtgebeden ontvangen.

Jullie toewijding aan Mij, jullie beminde Jezus, brengt Mij zo veel vertroosting en vreugde omdat jullie gebeden elke seconde van elke dag miljoenen en miljoenen zielen redden.

Mochten jullie hun dankbaarheid kunnen zien dan zouden jullie nooit ophouden te blijven bidden, zo groot is de kracht van het gebed.

Satan verkeert in ellende door deze zending en hij zal al het mogelijke doen om haar te saboteren.

Daarom mogen jullie nooit toelaten dat intimidatie van buitenaf door diegenen die jullie beschuldigen van ketterij, de verspreiding van Mijn boodschappen zou uitstellen.

Indien jullie toelaten dat anderen jullie verwarren, vooral diegenen die jullie vernederen en jullie geloof bespotten, dan kunnen minder zielen gered worden.

Beschouw deze zending zoals die wanneer jullie zouden werken voor een overzeese hulporganisatie, zo’n organisatie die naar geteisterde landen trekt om het leven te redden van mensen die hongersnood lijden. 

Het is levensnoodzakelijk dat jullie alle obstakels overwinnen om hulp te bieden aan de slachtoffers. Een uur uitstel kan het verschil betekenen tussen leven en dood. Dat is evenzeer waar voor deze zending.

Kijk voor jullie uit, negeer de tussenkomst van wie jullie terug wil houden en marcheer voorwaarts.

Verzamel anderen op jullie pad en leid ze naar de overwinning. De overwinning van de verlossing.

Jullie leger groeit elke dag aan. Houd Mijn hand vast tot wij het leger bereiken van 20 miljoen dat de voorhoede zal zijn in de strijd tegen de Antichrist.

Wanneer de 20 miljoen in Mijn leger bereikt zijn zal ik dat aantal vermenigvuldigen tot miljarden. En wanneer dat gebeurt zal het Beest uiteindelijk vernietigd worden.

Dat is Mijn belofte, want in grote aantallen zullen Gods kinderen, vol van Zijn Goddelijke Liefde, het kwaad vernietigen.

De Liefde, herinner jullie, is sterker dan haat. Alleen de liefde, in overvloed, kan het kwaad tenietdoen.

Jullie Jezus