504 – Liefde is een teken van God. Welke religie of geloofsovertuiging jullie ook aanhangen, liefde kan alleen van God komen.
Woensdag 25 juli 2012, 23.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil graag het belang van de liefde bespreken en hoe de wereld zonder liefde niet zou kunnen overleven.

God is liefde. De liefde komt van God.

Waar je liefde vindt voel je onmiddellijk de tegenwoordigheid van God.

Bijna iedereen in de wereld voelt liefde in een bepaalde graad. Liefde bevrijdt de ziel en haar zuiverheid geeft jullie een glimp van de diepte van de liefde die God heeft voor elk van Zijn kinderen.

Liefde overwint de dood.

Liefde overwint het kwaad.

Liefde is eeuwig. Zij kan nooit afsterven want zij komt van God en blijft eeuwig duren.

Wanneer de liefde in dit leven aangevallen wordt door de duivel, die werkt in de zielen, dan lijdt zij, kwijnt weg en kan verdrongen worden door onverschilligheid of soms zelfs haat.

Alleen door de liefde, in het bijzonder de liefde voor elkander, kan de vrede zich in de wereld ontwikkelen.

Zonder liefde zouden de mensen sterven en onvruchtbaar worden.

Wanneer jullie een kind beminnen dan voelen jullie dezelfde soort liefde die Mijn Vader in Zijn Hart draagt voor elk kind dat dank zij Zijn schepping in deze wereld geboren is.

Beelden jullie zich eens de angst in van een ouder wanneer een kind vermist wordt.

Die zorg, de ongerustheid en de benauwdheid zijn identiek aan wat Mijn Vader voelt wanneer Zijn kinderen op de verkeerde weg geraken, verloren voor de waarheid van Zijn bestaan.

Denk ook aan de verschrikking die ouders moeten doorstaan indien hun kind niet kan gevonden worden.

Wat indien zij voor eeuwig verloren gaan? Dat is het hartzeer dat Mijn Vader doorstaat wanneer Hij Zijn kinderen verliest.

Niets brengt Hem troost totdat Hij ze terugvindt of tot zij omkeren en zich naar huis spoeden terug naar Hem.

De hele schepping is tot stand gebracht door de liefde van Mijn Vader.

Zijn Liefde overstroomt de Hemelen en de aarde en is intens machtig.

Alles is geschapen door Zijn Goddelijke Liefde en Zijn grootmoedigheid van hart opdat Hij al de wonderen van de schepping met Zijn kinderen zou kunnen delen.

Zijn liefde voor Zijn kinderen zal nooit afsterven.

Het verraad van Lucifer, aan wie Hij alles geschonken had, heeft meegebracht dat Zijn liefde voor de mensheid door een groot deel van de mensheid niet beantwoord werd.

Maar als een immer liefhebbende Vader is Zijn liefde zo machtig dat niets ooit Zijn liefde voor Zijn kinderen kan tenietdoen.

Zijn liefde houdt in dat elke persoon een tweede kans heeft gekregen.

De Waarschuwing, een groot geschenk door Mijn Vader toegestaan, is een bijzondere oproep van de Hemel.

Deze oproep, een geweldig bovennatuurlijk wonder, zal ieder van jullie de gelegenheid geven gered te worden, de kans om geroepen te worden en de sleutel te ontvangen om de deur te openen naar het Nieuw Paradijs op aarde.

En diegenen onder jullie die de sleutel tot het Paradijs aanvaarden, jullie zullen inderdaad het beest verslaan.

De wereld zal uiteindelijk bevrijd zijn van kwaad, zonde, lijden en elke pijn.

Vrede zal heersen.

De liefde tot Mijn Vader zal ten slotte tot volledige ontplooiing komen en jullie zullen allen leven in overeenstemming met Zijn Goddelijke Wil.

Liefde is een teken van God. Welke religie of geloofsovertuiging jullie ook aanhangen, liefde kan alleen van God komen.

Het is het licht dat in elke ziel aanwezig is, zelfs bij verharde zondaars, want God zal Zijn licht nooit doven.

Grijp het. Omhels het. Klem jullie vast aan de liefde want zij leidt jullie naar Hem.

Liefde zal jullie redden van de duisternis.

Jullie Jezus.