503 Ė De profetieŽn die aan Johannes gegeven werden en tot nu toe niet zijn geopenbaard, worden nu meegedeeld om de wereld wakker te schudden
Dinsdag 24 juli 2012, 17.39 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd nadert om de laatste mysteries van God de Allerhoogste aan heel de wereld te openbaren.

Jouw stem, Mijn dochter, zal Gods plan op aarde voltooien om de waarheid van Mijn Tweede Komst te openbaren.

Mijn dochter, jij bent de 7de engel die gezonden wordt om Gods kinderen voor te bereiden om hun geloof te vernieuwen opdat zij zouden kunnen gered worden.

Wanneer jij de geheimen openbaart die vervat zitten in de zeven zegels die Ik, Jezus, het Lam van God, open, zul jij velen razend maken.

De hatelijke leugens, geproduceerd door diegenen die beweren dienaren van Mijn Kerk te zijn, zullen door de klank van jouw stem aan het licht komen.

Elke verachtelijke handeling, gesteld door Satans volgelingen die zichzelf tot Mijn volgelingen durven uitroepen, zal ontmaskerd worden. Elke leugen die aan het licht gebracht wordt,  zal voor allen zichtbaar zijn.

De nieuwe valse Kerk, ontworpen door de Antichrist, zal tentoongesteld worden voor wat zij is.

Elke poging die ondernomen wordt om Gods kinderen te misleiden zal omgekeerd worden wanneer de strijd om de mensheid te redden toeneemt.

Iedereen zal getuige zijn van de godslasteringen die geuit worden door  hen die niet in Mijn Heilige Naam spreken, hoewel velen de waarheid van God niet zullen aanvaarden zoals zij nu aan de wereld gegeven wordt. 

Het woord, voor zoín lange tijd verborgen en opgesloten tot het einde, vloeit nu van Mijn lippen. Niemand zal van de waarheid uitgesloten worden. Aan allen zal het ware woord getoond worden nu Ik opnieuw voorbereidingen tref om de mensheid te redden van de eeuwige verwerping.

De profetieŽn die aan Johannes gegeven werden, en tot op heden niet werden geopenbaard, worden nu aangeboden om de wereld wakker te schudden.

De Evangelies zullen na zo lange tijd nogmaals verspreid worden over de hele wereld.

De blinden zullen weer zien.

De stommen zullen spreken met de waarheid die als honing van hun lippen vloeit.

De doven zullen luisteren en de waarheid zal hun de troost schenken die zij zo lang in hun levens gemist hebben.

De geloofsafval zal openbreken en onbewerkte zielen die hongeren naar de waarheid zullen deze eindelijk met open armen ontvangen.

De macht van God zal zich dan in elke hoek manifesteren.

Wees ervan overtuigd dat het gebroed van Satan en zijn aanhangers al wat mogelijk is zullen ondernemen om te verhinderen dat het Boek der Waarheid gegeven wordt aan de wereld dank zij Gods liefde.

Zij zullen er machteloos tegenover staan, al zal dat niet zo lijken.

De Hemelen verwachten nu de tijd om heel de mensheid samen te brengen voor Mijn Glorievolle Wederkomst.

Laat Mij nooit in de steek. Verwelkom Mij  nu Ik jullie voorbereid op Mijn Glorievolle Tweede Komst.

Breng jullie familie mee en kom in Mijn armen terwijl Ik voorbereidingen tref om jullie in de bescherming van Mijn bijzondere hemelse genaden te hullen.

Ik roep jullie allen op om de laatste oproep te herkennen, door Mijn 7de boodschapper, aan wie de machtiging verleend is om de zeven trompetten de openbaren, de inhoud van het zevende  zegel, terwijl de engelenkoren zich voorbereiden op de onthulling van de profetieŽn.

Jullie Jezus