502 - De Maagd Maria: laat Mij jullie helpen als Moeder van Redding, mijn laatste titel van de Hemel.
Maandag 23 juli 2012, 16.36 u.

Mijn kind, het tranendal dat elke natie overstroomt op zo vele wijzen, is dikwijls voorzegd.

Maar zij hebben niet geluisterd naar de waarschuwingen die Ik gaf aan visionairs doorheen de eeuwen.

Sommigen onder diegenen die de beloften van de Heer kennen, die zei dat Hij zou wederkomen om te heersen in een wereld zonder einde, kunnen de tekenen herkennen.

De meeste mensen zullen dat niet kunnen omdat zij de Evangelies niet kennen.

Kinderen, deze tijden zijn zeer moeilijk en verwarrend. Ik, jullie geliefde Moeder, bied jullie bescherming tegen Satan indien jullie Mij dat zouden vragen.

Mij werd de macht verleend om hem te verpletteren. Indien jullie Mijn hulp inroepen kan Ik jullie kwelling verlichten.

Mijn kind, zijn invloed wordt duidelijk voor velen onder jullie die hun ogen openen.

Zijn boosaardigheid heeft zich gemanifesteerd in vele van Gods kinderen.

Moorden, zinloos doden, oorlogen, hebzucht, vervolging, immoraliteit en welig tierende zonden die elk van Gods geboden - door Mozes afgekondigd – overtreden: ze zijn zichtbaar voor jullie allen.

Jullie die weinig geloof hebben en zeggen “wat doet het ertoe”, jullie moeten weten welke schade Satan in jullie zielen aanricht.

Hij is zoals een ziekte die moeilijk te genezen is. Eens zij jullie in haar greep heeft, leidt ze tot andere ziekten die nog erger zijn dan de eerste, zodat één behandeling niet volstaat.

Hij vergiftigt de ziel, de geest en het lichaam zo snel dat het zeer moeilijk is om jullie ervan los te maken.

Kinderen, jullie beseffen niet hoe machtig en wraakzuchtig hij is. Eens hij een ziel heeft aangetast zal hij haar niet meer alleen laten zodat de ziel in kwestie bijna haar verstand verliest.

In sommige gevallen hebben deze zielen niet langer de controle over hun eigen impulsen.

Als de Moeder van al Gods kinderen, heb Ik de macht om jullie ziel terug te winnen.

Laat Mij jullie helpen als Moeder van Redding, Mijn laatste titel van de Hemel.

Jullie moeten elke dag mijn heilige Rozenkrans bidden voor bescherming en Satan zal jullie verlaten alsook jullie geliefden.

Onderschat nooit dit gebed want Satans macht vermindert van zodra jullie het bidden.

Kinderen, de macht van God is overgedragen aan diegenen die zich wenden tot Mijn Zoon Jezus, om jullie de kracht te geven deze tijden door te maken. Zij kan jullie niet gegeven worden tenzij jullie erom vragen.

Hier is het volgende kruistochtgebed om bescherming tegen Satan:

Kruistochtgebed (68) - Bescherm mij tegen de invloed van Satan

Moeder van God, Moeder van Redding,

Bedek mij met Uw allerheiligste mantel en bescherm mijn familie tegen de invloed van Satan en zijn gevallen engelen.

Help mij altijd te vertrouwen op de Goddelijke Barmhartigheid van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus.

Steun mij in mijn liefde voor Hem en sta nooit toe dat ik afdwaal van de waarheid van Zijn Leer, ongeacht hoeveel bekoringen op mij afkomen. Amen.

Bid, bid, bid altijd om bescherming tegen de duivel, want hij veroorzaakt verschrikkelijke pijn, schade en ellende in jullie levens.

Indien jullie niet erom vragen, kunnen jullie deze genaden niet ontvangen.

Vertrouw altijd op Mij, jullie Moeder, want het is Mijn taak om Mijn Zoon te helpen al de zielen van Gods kinderen te redden.

Jullie liefhebbende Moeder

Koningin van de Aarde

Moeder van Redding