501 – Jullie zullen de strijd om zielen winnen en het zal niet lang duren voor de Nieuwe Wereld zonder einde zal oprijzen.
Zondag 22 juli 2012, 19.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, vele uitverkoren zielen beleven in deze tijd, omwille van de gesel van zonde, een groot lijden aangezien hun harten verstrengeld zijn met het Mijne.  

Die versmelting van lijden, die nu door vele visionairs, zieners en slachtofferzielen ervaren wordt, dient om de zielen te redden van hen die tijdens de Waarschuwing zullen sterven in staat van doodzonde.

Het is een lijden als geen ander en zal helpen om de vijand tijdens de Waarschuwing te verslaan.

Mijn dochter, je moet Mijn boodschappen blijven publiceren al is dat op dit moment moeilijk voor jou.

De onrust in de wereld zal vlug escaleren en er zullen niet alleen oorlogen uitbreken, maar de wereldbank zal proberen om de controle te grijpen over vele wereldvaluta’s.

Er zal chaos heersen en ecologische rampen zullen opdoemen gezien de hand van Mijn Vader zal neerkomen om de mensheid te straffen voor haar zwakheid en slaafsheid tegenover de zonde.

Mijn volgelingen, jullie gebeden hebben vele rampen afgewend die steden en naties zouden verwoest hebben.

Geef nooit het bidden op. Doorzetting en trouw aan Mij, jullie Jezus, zal de situatie verlichten.

Jullie moeten sterk blijven tijdens deze tijd van strijd want zeer spoedig zal alles veranderen.

Ondanks de kwaadaardigheid van Satans leger, zal het groeiende geloof van Mijn Leger stand houden en hen stoppen in hun pogingen om Mijn Kerk te verwoesten.

Voel jullie nooit ontgoocheld in dit werk ook al lijkt het soms hopeloos. Mijn barmhartigheid is groot. Mijn liefde bedekt al Gods kinderen.

Jullie zullen deze strijd om zielen winnen en het zal niet lang duren alvorens de Nieuwe Wereld zonder einde zal oprijzen.

Dit is jullie toekomst, de toekomst van de wereld waarvoor jullie moeten vechten. Satans dagen zijn bijna voorbij.

Verheug jullie want weldra zal het lijden vergeten zijn.

Jullie Jezus