500 Ė De Liefde van God zal neerschijnen op al diegenen die Mijn Vader vragen de antichrist te stoppen bij het aanrichten van verschrikkelijk lijden onder de mensheid
Zaterdag 21 juli 2012, 15.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, voor diegenen onder Mijn volgelingen die zich zorgen maken omtrent de komende tijden, weet dat alle macht in de handen ligt van Mijn Eeuwige Vader.

Zijn enige wens is al Zijn kinderen te redden uit de klauwen van het Beest.

Helaas wordt het Beest, Satan, door de niet-gelovigen afgedaan als een verzinsel van de verbeelding.

Hij en zijn leger van demonen zijn overal om Gods kinderen te verleiden tot zonde in hun gedachten, handelingen en daden, elke seconde van de dag.

Mijn Vader verlangt niet enkel de zielen te redden van elk van Zijn kinderen afzonderlijk, Hij wil hen beschermen tegen de vervolging van de Antichrist.

De macht om deze beproevingen af te wenden, te verzachten en te bedaren ligt in jullie handen, Mijn volgelingen.

Jullie gebeden kunnen veel van dit lijden verlichten dat door Satans leger gepland wordt voor de komende jaren.

Zij die zich opnieuw bekeren tot het volgen van de wegen van de Heer, de Allerhoogste God, zullen de genaden ontvangen om veel van dit afschuwelijk en kwaadaardig plan te helpen stoppen dat gepland wordt door die boosaardige groep en gericht is tegen hun naaste broeders en zusters.

De Liefde van God zal neerschijnen op al diegenen die Mijn Vader vragen om de Antichrist te stoppen bij het aanrichten van verschrikkelijk lijden onder de mensheid.

Jullie moeten vurig bidden dat hij vlug wordt neergeveld samen met de Valse Profeet.

Jullie, Mijn volgelingen, zullen bijzondere kruistochtlitanieŽn ontvangen om zijn macht te verbreken en te verzwakken.

Deze moeten dagelijks gebeden worden na de Waarschuwing en liefst tijdens de aanbidding van het Heilig Sacrament.

Deze litanieŽn, ontworpen om de Antichrist en zijn leger te vernietigen, zullen een krachtdadige macht hebben en indien voldoende zielen zich toeleggen op het bidden van deze gebeden, zullen die behulpzaam zijn om veel van de plannen te ontwrichten die door de Antichrist en de Valse Profeet bedreven worden.

De eerste litanie zal jullie weldra gegeven worden.

Blijf sterk en heb vertrouwen in Mijn liefde voor jullie want het is niet Mijn verlangen jullie te zien lijden.

Al wat Ik wens is de eenmaking van heel de mensheid in het Nieuw Tijdperk van Vrede dat op komst is.

Dit is alles waarop jullie je moeten focussen. Alle lijden zal uitgeroeid worden en vergeten zijn wanneer dit Nieuw Tijdperk aanbreekt.

Wees geduldig. Vertrouw op Mij en weet dat de liefde die Mijn Eeuwige Vader voor Zijn kinderen heeft onoverwinnelijk is en jullie begripsvermogen te boven gaat.

Bemin en heb vertrouwen in Zijn grote liefde en weet dat de macht van Mijn Goddelijke Barmhartigheid zo sterk is dat miljarden zich zullen bekeren wanneer zij de hele mensheid omhult.

Dat zal geschieden wanneer de kracht van de Heilige Geest, die door de meerderheid van de zielen van Gods kinderen zal stuwen, een ondraaglijke last zal worden voor de Antichrist.

Hij zal het moeilijk vinden om doorheen het pantser van Gods leger te dringen.

Daarom is het dat jullie nooit de hoop moeten opgeven. De strijd om de zielen zou kunnen verkort en verlicht worden indien voldoende zielen zich bekeren en doen wat Ik hen opdraag.

Ik bemin jullie allen en Ik hoop dat jullie altijd op Mij vertrouwen.

Jullie Jezus