499 - De wereld zal spoedig kennismaken met de bedrieglijkste leugen die onmogelijk op dit tijdstip door de mensheid kan herkend worden.
Vrijdag 20 juli 2012, 17u46

Mijn zeer geliefde dochter, de resterende drie en een half jaar in de periode van kastijding begint in december 2012.

Dat is de periode waarin de Antichrist als een militaire held zal naar voren treden.

Zijn ziel is overgeleverd aan Satan die elk deel van hem bezit.

De krachten waarover hij zal beschikken betekenen dat hij tijdelijk niet alleen zal gezien worden als de man van de vrede, maar de mensen zullen denken dat hij Mij is, Jezus Christus, de Verlosser van de mensheid.

Zij zullen tijdens die periode ook geloven dat de Antichrist gezonden is om De Tweede Komst aan te kondigen.

Daarom zullen zo veel arme zielen gewillig zijn teken aanvaarden, het merkteken van het beest. Want hij is het beest in elk opzicht door de wijze waarop Satan zichzelf zal manifesteren in zijn lichaam.

Hij zal wonderen bewerken aan de hemel.

Hij zal mensen genezen.

Hij zal de nieuwe wereldreligie leiden en samen met de Valse Profeet, die zich aan het hoofd zal stellen van het lege omhulsel van de katholieke Kerk op aarde, zullen zij nauw samenwerken om al Gods kinderen te bedriegen.

De wereld zal spoedig kennismaken met de bedrieglijkste leugen die onmogelijk op dit tijdstip door de mensheid kan herkend worden.

Diegenen onder jullie die het Boek der Waarheid ontvangen hebben met Mijn heilige boodschappen om de mensheid voor deze dingen te waarschuwen, besef het volgende: Hun plan zal zo geraffineerd zijn dat velen misleid zullen worden door de liefdevolle en menselijke uiterlijke schijn die zij van hun boosaardig plan aan de wereld zullen presenteren.

De Antichrist en de Valse Profeet zijn onderling de plannen voor hun kwaadaardige machtsuitoefening al aan het afronden en het eerste dat zij zullen veroorzaken is de escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten.

De Antichrist zal de belangrijkste man zijn die in de achtergrond aan de touwtjes trekt. Dan zal hij naar voren treden en gezien worden om een vredesplan te bewerken.

Het zal dan zijn dat de wereld in zijn ban zal geraken.

Intussen zal de Valse Profeet de macht grijpen binnen de katholieke Kerk.

Zeer spoedig zal zij meegezogen worden in de nieuwe wereldreligie, een dekmantel voor satanische verering.

Zelfaanbidding is het fundamentele doel van deze gruwel en de invoering van wetten die neerkomen op twee zaken: De afschaffing van de sacramenten en de afschaffing van de zonde.

De sacramenten zullen uitsluitend waarachtig ter beschikking zijn door die priesters en andere christelijke geestelijkheid die trouw blijven aan Mij. Zij zullen deze sacramenten aanbieden in speciale toevluchtskerken.

De afschaffing van de zonde zal ingevoerd worden door de introductie van wetten die gezien zullen worden als bekrachtiging van de verdraagzaamheid.

Zij bevatten abortus, euthanasie en gelijkgeslachtelijke huwelijken. Kerken zullen gedwongen worden gelijkgeslachtelijke huwelijken toe te staan, priester zullen gedwongen worden die te zegenen voor Mijn ogen.

Gedurende die tijd zullen zij voortgaan met hun eigen versie van de heilige Mis. Hun offergave van de heilige Eucharistie, terwijl ze de heilige Hostie ontwijden, zal gehouden worden in katholieke kerken.

Mijn Tegenwoordigheid zal niet alleen in zulke Missen ontbreken maar ook in die kerken waarin zij Mij onteren.

Al deze zaken zullen zeer angstaanjagend zijn voor Mijn volgelingen. Jullie zullen niet langer in de mogelijkheid zijn baat te vinden van de Sacramenten behalve bij de priesters van Mijn Restkerk op aarde.

Daarom verleen ik jullie nu gaven zoals de volle aflaat tot vergeving van jullie zonden. Voor katholieken is die niet bedoeld om de biecht te vervangen.

Dat zal een manier zijn waardoor jullie in staat van genade kunnen blijven.

Al zullen miljarden mensen zich bekeren tijdens de Waarschuwing, toch zullen deze profetieŽn zich voltrekken. Maar vele ervan kunnen afgezwakt worden door gebeden om het lijden en de vervolging te verminderen.

Jullie, Mijn volgelingen, denk eraan, jullie zijn op elk moment beschermd door het Zegel van de Levende God.

Jullie moeten het Zegel verspreiden en aan zo veel mogelijk mensen bezorgen.

Alstublieft, begrijp dat Ik jullie deze zaken vertel om jullie voor te bereiden zodat jullie voor zo veel mogelijk zielen kunnen voorkomen dat zij het merkteken van het Beest aanvaarden.

Satan zal de kracht van de bezetenheid uitoefenen op die zielen die het merkteken aannemen en het zal zeer moeilijk zijn om hen te redden.

Jullie, Mijn volgelingen, zullen doorheen deze zending bij elke stap richtlijnen ontvangen.

Laat geen vrees toe in jullie harten want Ik zal jullie vullen met moed, sterkte, weerstandsvermogen en vertrouwen om op te staan, het hoofd hoog geheven, wanneer jullie opmarcheren in Mijn Leger.

Herinner jullie dat Satan deze strijd niet kan winnen want dat kan nooit het geval zijn.

Alleen zij met het Zegel van de Levende God en zij die standvastig en trouw blijven aan God, kunnen winnen.

Jullie Jezus.