498 - Mijn armen werden tijdens Mijn Kruisiging uit de gewrichtsholten getrokken, en de afbeelding op de Lijkwade van Turijn toont dat ook zo.
Donderdag 19 juli 2012, 7 uur

Mijn zeer geliefde dochter, een groot plan is beraamd om het bewijs van Mijn bestaan te vernietigen, en zo Gods kinderen te misleiden

Weldra zullen velen naar voren treden, zich voordoend als Mijn toegewijde dienaars, met de betrachting om het geloof in Mij, jullie geliefde Jezus, te vernietigen.

Zij zullen beginnen met Mijn geboorte in vraag te stellen, de zuiverheid van Mijn Moeder en Mijn Opstanding uit de dood.

Zij zullen al deze zaken demoniseren als zijnde vals en zullen dan een zogenaamd bewijs voorstellen om te verzekeren dat zo veel mogelijk Christenen gaan twijfelen over Mijn bestaan op aarde.

Zij zullen leugens verspreiden over Mijn Kruisiging en beweringen uiten over Mijn moreel karakter.

Dan zullen zij de relieken aanpakken, ze in vraag stellen en trachten ze voor te stellen als niets meer dan bijgeloof in de hoofden van de Christenen.

Vervolgens is er de Lijkwade van Turijn, de linnen doek die Mijn dood lichaam bedekte in het graf. Uiteindelijk zullen ze ontkennen dat het origineel is en leugens rondstrooien. 

Mijn armen zijn te lang, zullen ze zeggen, en dat feit in vraag stellen. Maar zij slagen er niet in de marteling te begrijpen die Mijn Lichaam tijdens de Kruisiging diende te doorstaan. Mijn armen werden tijdens Mijn Kruisiging uit de gewrichtsholten getrokken, en de afbeelding op de Lijkwade van Turijn toont dat ook zo.

Vervolgens zullen zij proberen te bewijzen dat de Verrijzenis nooit plaats vond. Allemaal leugens, zullen ze beweren, zo wanhopig zijn ze om elk spoor van Mij uit te wissen.

Ook zullen ze proberen om al diegenen die zich bekeren tijdens De Waarschuwing, te beroven van de Heilige Sacramenten en van de Heilige Bijbel.

Zij zullen de Bijbel uit de meeste plaatsen verbannen.

Dan zullen zij een nieuw vals boek in circulatie brengen waarvan ze zullen beweren dat het de belangrijkheid van de naastenliefde zal verkondigen.

Zij zullen gebruik maken van de liefde die Christenen in hun hart dragen, een Gave van God, om hen te manipuleren tot aanvaarding van een boodschap van zogenaamde liefde.

Houd van elkaar zullen ze zeggen. Houd van andermans religie. Voeg jullie samen tot ÚÚn godsdienst en betoon werkelijke liefde voor jullie broers en zusters.

Eigenliefde zal de onderliggende boodschap zijn.

Houd eerst van jezelf en je zal het gemakkelijker vinden om van jouw naaste te houden: dat zal hun boodschap zijn en tegelijk de grootste leugen die zij jullie, Mijn volgelingen, zullen dwingen te slikken.

Eigenliefde vˇˇr de liefde tot anderen beledigt God.

Dat is ego´stisch. Luister niet naar de leugens. Helaas zullen zij zo overtuigend zijn dat velen zullen geloven wat hun verteld wordt en de leider van deze Ene Wereld Religie volgen als lammeren naar de slachtbank.

Door te infiltreren in zo veel naties zal de Nieuwe Wereld Religie door veel regeringen vergoelijkt worden.

Zij zullen de Christelijke Wetten meedogenloos uitroeien.

Vervolgens zullen zij nieuwe wetten ontwerpen om alle godsdiensten uit te bannen, in het bijzonder het Christendom.

Zij zullen straffen opleggen aan diegenen die niet op hun eisen ingaan.

Het Communisme zal al dat kwaad sturen.

Niet dat Communisme het Athe´sme promoot. Het zal zo zijn omdat het vastbesloten de haat tot God wil verspreiden.

Rusland en China zullen de macht hebben in vele naties, te beginnen met Europa.

De Europese Unie, het beest met de tien horens, zal verslonden worden door het tweede beest, meedogenlozer en machtiger.

Daarna zal het Communisme de leiding nemen alvorens zich overal te verspreiden.

Die periode zal niet lang duren. Zij zal kort zijn.

Jullie gebeden zullen de impact afzwakken maar dit is voorzegd geweest en zal ook gebeuren.

Bid, bid, bid voor de bekering van de gehele wereld tijdens De Waarschuwing.

Indien de meerderheid van de zielen zich bekeert dan kan en zal veel van de Grote Beproeving verzacht worden.

Jullie Jezus