497 - De Maagd Maria: De zogenaamde verdraagzame maatschappij van vandaag staat afkeurend wanneer men zegt in Jezus Christus te geloven
Woensdag 18 juli  2012, 18.15 u.

Mijn kind, ik ween dezer tijd omdat Gods kinderen bang of beschaamd zijn om hun liefde voor Zijn Zoon Jezus Christus openlijk uit te spreken.

Zo velen in de wereld van vandaag die Mijn Zoon beminnen, zijn beschaamd om openlijk Zijn Naam in het openbaar te verkondigen uit vrees te worden berispt.

De zogenaamde verdraagzame maatschappij van vandaag staat afkeurend wanneer men zegt in Jezus Christus te geloven, de Mensenzoon en dat je gelooft in Zijn Leer.

Toch zijn er velen die nooit twee keer nadenken bij het gebruiken van Zijn Heilige Naam en dat vele keren per dag, bij het uiten van godslasteringen.

Zijn Naam wordt zeer vaak uitgesproken maar niet op de wijze waarop het zou moeten.

Zo velen zijn bang om rechtuit te zijn omtrent hun liefde voor mijn Zoon in een wereld die neerkijkt op het Christendom.

Het Christendom wordt door twee derde van de wereld veracht.

Christenen worden geïntimideerd, bespot en dikwijls vervolgd als geen andere religie ter wereld.

Gods uitverkoren volk, de Joden, lijden eveneens en werden op de meest onmenselijke manier vervolgd omwille van wie zij zijn. Een uitverkoren ras, zij zullen spoedig bekeerd worden en de Messias verwelkomen deze tweede keer, hoewel zij Hem de eerste keer niet aanvaardden.

Kinderen, jullie moeten nooit bang zijn om jullie liefde voor mijn Zoon uit te spreken.

Wanneer jullie openlijk en zonder angst jullie liefde voor Hem uitdrukken zullen veel mensen luisteren. En hoe meer jullie Zijn Heilig Woord verkondigen hoe zekerder jullie zullen worden.

Dan zullen jullie meer genaden ontvangen die jullie de kracht geven om de volgende stap te zetten.

Na een tijdje zal het jullie niet meer uitmaken wat anderen van jullie denken. Maar velen  zullen onder de indruk zijn van jullie oprechtheid en velen zullen meer willen weten over mijn Zoon.

Nu is het de tijd om tot zoveel mogelijk mensen als jullie kunnen te spreken over Mijn Zoons Barmhartigheid.

Jullie moeten hun vertellen over Zijn Goddelijke Barmhartigheid, de grootste Gave – De Waarschuwing – die weldra door de hele wereld zal gezien worden. Daarna zullen zij de Waarheid kennen en veel meer mensen zullen deze boodschappen vanuit de Hemel willen horen.

Dank u, mijn kind, om mijn oproep te beantwoorden.

Jullie geliefde Moeder in de Hemel

Moeder van Redding