496 - Eens De Waarschuwing zal plaatsgevonden hebben zal er veel verwarring zijn.
Dinsdag17 juli 2012, 23.18 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd gaat nu snel voorbij. Ik heb jullie allen nu al een hele tijd voorbereid.

Jullie, Mijn volgelingen, weten wat jullie moeten doen. Jullie eigen belijdenis der zonden is belangrijk en vanaf nu moeten jullie proberen eens per week te gaan biechten.

Wees in vrede. Ik ben tevreden met de wijze waarop jullie Mijn instructies volgen. Alstublieft ga door met Mijn Kruistochtgebeden en concentreer jullie vooral op de gebeden om de zielen van anderen te redden.

Eens De Waarschuwing zal plaatsgevonden hebben, zal er veel verwarring zijn.

Overal zullen mensen op onnatuurlijke wijze vernederd zijn.

Velen zullen te zeer van streek zijn om meteen terug te gaan werken. Mensen in machtsposities, in regeringen, zullen hun wetten in vraag stellen.

Moordenaars en criminelen in jullie gemeenschappen zullen een vreselijk verdriet en wanhoop voelen, maar velen zullen boeten voor hun zonden.

Mijn priesters en Mijn andere gewijde dienaren zullen onmiddellijk weten dat deze boodschappen van Mijn Goddelijke Lippen komen.

Dan zullen zij opstaan en Mijn trouwe volgelingen bijstaan om Mij te helpen de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.

Sommigen onder hen zullen weten dat Ik het ben die tot hen spreek, maar zullen de moed niet hebben om Mijn Allerheiligste Woord openlijk te verkondigen.

Met de tijd zullen zij de genaden ontvangen om Mijn Sacramenten in ere te houden wanneer zij beseffen dat die geprofaneerd zullen worden. Dan zal hun het bewijs gegeven worden van deze profetieŽn.

Vele ouders zullen vanaf dan, aan hun kinderen die ouder zijn dan 7 jaar, het belang van gebed en berouw moeten bijbrengen. Ouders, jullie hebben de plicht om jullie kinderen de Waarheid te leren.

Na De Waarschuwing zullen hun harten open staan voor Mijn liefde en jullie moeten hen blijven begeleiden in geestelijke zaken.

Verzeker jullie ervan vanaf nu Wijwater in jullie huizen te hebben en een Benedictuskruis samen met het Zegel van de Levende God dat in jullie huizen hangt. Dat alles zal jullie familie beschermen.

Volg Mijn instructies en alles zal goed gaan.

Mijn dochter, ga nu en zorg ervoor dat het Boek van de Waarheid zo vlug mogelijk gepubliceerd wordt. Het is belangrijk dat die zielen die geen computer hebben dit ontvangen.

Vrees niet want Ik zal je leiden en je de hulp sturen om ervoor te zorgen dat het over de hele wereld verzonden wordt.

Ga in vrede. Ga in Liefde. Ik ben altijd met je.

Ik ben elk moment bij jou om je te leiden ook al besef jij dat niet. Ik ben in jouw hart.

Jullie geliefde Jezus