493 - God de Vader: Ik zal hun valse kerken, hun verdorven erediensten, hun valse goden, hun steden en hun naties wegvagen.
Zondag 15 juli 2012, 17.45 u.

Mijn liefste dochter, het is moeilijk voor Mijn kinderen om vrij van zonden te blijven omwille van de vloek die door de slang op hen is neergekomen.

Ik verwacht nooit van Mijn kinderen om altijd geheel vrij van zonden te zijn want dat is onmogelijk. 

Het is belangrijk dat ieder die de leer van Mijn Zoons Kerk op aarde kent, om zo vaak mogelijk berouw over zijn zonden na te streven.

Door berouw zal het gemakkelijker zijn om in staat van genade te blijven en dat zal een barrière scheppen voor verdere bekoring.

Mijn kinderen, jullie staan nu op hun punt om getuige te zijn van grote eeuwigdurende veranderingen in de wereld. Die zullen plaatsvinden na de Waarschuwing.

Terwijl velen deze hemelse boodschappen zullen negeren, is het van belang dat zij die ze wel aanvaarden als het woord van God, zich voorbereiden.

Jullie zijn de schakel in Mijn wapenrusting tegen de vijand en door jullie geloof zal Ik jullie verheffen en jullie beschermen tegen de vervolging.

Het zal jullie liefde voor Mijn Zoon, Jezus Christus zijn, de Verlosser van het universum, die Mij in staat stelt om die kinderen te redden die het Licht van God niet kunnen verduren.

Jullie toewijding van liefde, lijden en gebeden zal hun genade van redding zijn uit het vuur van de hel.

Wees niet bang voor jullie zelf maar voor diegenen die niet alleen niet kunnen zien, maar die weigeren de tijden te zien waarin jullie vandaag leven.

De voorbereidingen zijn klaar en de tijd is rijp om de veranderingen te beginnen want Ik zal het Beest niet toestaan zielen te stelen.

Deze tussenkomst, zo lang reeds aan de mensheid beloofd, zal zeer spoedig plaatsgrijpen en dan zal de strijd beginnen om Mijn kinderen te redden.

Vrees Mijn hand niet, want wanneer zij neerkomt zal zij gebruikt worden om diegenen te straffen die proberen Mijn kinderen te verdelgen.

Ik zal ze verhinderen zielen te misleiden.

Ik zal hun moordzuchtige bedoelingen lamleggen en Ik zal hun valse kerken, hun verdorven erediensten, hun valse afgoden, hun steden en hun naties verdelgen indien zij de hand die hen voedt blijven verwerpen.

Zij zijn gewaarschuwd. Jullie, Mijn geliefde kinderen, zullen Mijn Zoon helpen hen te redden.

Vrees nooit want diegenen met het Zegel van de Levende God zijn niet alleen beschermd maar ontvangen ook de genaden om het woord van God te verdedigen opdat aan zoveel mogelijk zielen de gave van het leven zal geschonken worden.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste