492 - De Maagd Maria: De Kerk van Mijn Zoon op aarde zal in deze tijden niet luisteren, toch weten zij hoe Mijn Zoon de eerste keer behandeld werd.
Zondag 15 juli 2012, 15.45 u.

Mijn kind, de pijn die Mijn Zoon en Zijn leerlingen te verduren hadden tijdens de tijd van Zijn zending op aarde is identiek met de pijn die zal moeten doorstaan worden door Zijn volgelingen terwijl Hij Zijn terugkomst voorbereidt.

Mijn Zoon stond tijdens Zijn tijd op aarde tegenover grote hindernissen. In Zijn eigen gemeenschap waren zeer weinigen bereid om naar Hem te luisteren.

De verantwoordelijken van de tempels en de synagogen behandelden Hem met verachting en keken op Hem neer.

Maar de eenvoudige  mensen verwelkomden Hem en Zijn woord werd aanvaard omdat zij de waarheid die Hij sprak konden zien.

Zijn woord veroorzaakte vrees en onzekerheid in menige kringen maar weinigen konden de wijsheid van Zijn onderrichtingen negeren.

Mijn Zoon bracht verdeeldheid al was dat niet Zijn bedoeling.

Zijn eenvoudige manier van doen bracht mee dat maar weinigen het feit konden aanvaarden dat Hij de Zoon van God was.

Velen vroegen zich af hoe de Mensenzoon zo’n gewone eenvoudige man kon zijn?

Zij verloochenden Hem want zij dachten dat de Messias majesteitelijk zou zijn, trots en de aandacht zou opeisen in de hoogste rangen van de eredienst.

Mijn Zoon kon toen niet bekomen dat diegenen die de leiding van de eredienst hadden naar Hem zouden luisteren. Hun hoogmoed belette hun naar de Waarheid te luisteren.

Hetzelfde zal ook nu gebeuren nu Mijn Zoon de wereld voorbereid op Zijn Tweede Komst.

De Kerk van Mijn Zoon op aarde zal deze keer evenmin luisteren, nochtans weten zij hoe Mijn Zoon de eerste keer behandeld werd. 

Deze keer zal Zijn heilige woord, dat aan jou, de eindtijdprofeet gegeven wordt, niet aanvaard worden in Mijn Zoons Kerk op aarde.

De Kerk van Mijn Zoon doet alsof ze doof is voor de gave van profetie. Zij ontkennen profetie omdat zij niet willen luisteren.

Mijn Zoons leerlingen zullen aangepakt worden door diegenen die de leiding hebben van de katholieke Kerk op aarde en beschuldigd worden van bedrog. Hoewel de leer van Mijn Zoon nooit veranderde zullen zij iets aan te merken hebben op Zijn heilig woord dat nu aan hen gegeven wordt.

Zij zullen verklaren dat deze boodschappen in tegenspraak zijn met het woord van God.

Kinderen, jullie moeten altijd in gedachten houden dat Mijn Zoon Zijn Kerk op aarde nooit zou kunnen tegenspreken want Hij is de Kerk.

De waarheid is nog altijd wat zij altijd was.

Jullie moeten het woord van God volgen want de stem van Mijn Zoon wordt terzijde geschoven en genegeerd net zoals de eerste keer.

Sta jullie zelf niet toe dat de gave van Zijn Redding jullie ontzegd wordt, de laatste daad van Zijn barmhartigheid op aarde.

Mijn Zoon is zo geduldig geweest, gedurende zo’n lange tijd. De waarheid werd aan de mensheid gegeven bij de Passie van mijn Zoon op het kruis.

Zij werd door de eeuwen heen bekrachtigd door al die uitverkoren zielen die verlicht waren door de kracht van de Heilige Geest

Nu is de tijd gekomen voor Mijn Zoon om terug te komen en alleen zij die Zijn stem herkennen, door de gave van de Heilige Geest, zullen zijn instructies volgen.

De Kerk zal Zijn woord afwijzen nu Hij zich voorbereidt op Zijn Tweede Komst, net zoals zij dat de eerste keer deden tijdens de tijd van Mijn Zoon op aarde.

Zij zullen er niet in slagen Hem te herkennen of Hem te aanvaarden.

Zij hebben niets geleerd.

Bid opdat die moedige zielen binnen de Kerk die Zijn stem wel herkennen, de moed zullen hebben om al Gods kinderen naar het eeuwig leven te leiden in deze beslissende tijd in de geschiedenis.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Redding