490 Ė Zo zou je nu moeten verstaan waarom jij anders bent dan visionairs. Dat is omdat je een profeet bent, de eindtijdprofeet.
Vrijdag 13 juli 2012, 23u05

Mijn zeer geliefde dochter, je moet weten dat de rol van de profeet verschillend is van die van de visionairs.

Een profeet zal altijd een verschoppeling zijn, gehaat, gevreesd en geÔsoleerd.

Een profeet werkt altijd alleen alsof hij naar een woestijn verdreven is. De enige vrucht in die onvruchtbare woestenij zal de stem van God zijn.

Mijn dochter wanneer jij je alleen en verlaten voelt, weet dan dat ook de profeten in vroegere tijden zich zo voelden. Veel profeten voelden de zwaarte van de taak die hun was opgedragen.

De meesten van hen wisten dat zij niet waardig waren om het heilig woord van God te verkondigen maar zij aanvaardden de goddelijke oproep van de hemel omdat zij gezonden waren.

Omdat zij in de wereld gezonden werden kenden zij instinctief de verplichtingen die ze moesten vervullen, maar desondanks was het niet gemakkelijk.

Elk woord dat zij uitten werd hun terug in het gezicht geworpen.

Elk woord werd uiteengerukt in de synagogen en de tempels die gebouwd waren om God te eren. Velen werden door hun eigen volk verdreven en konden niet terugkeren naar hun geboortegrond.

Velen werden zwervers en vonden nergens een plaats waar zij als een verloren zoon zouden verwelkomd worden.

In plaats daarvan werkten en leefden zij en bleven eenzaam zonder iemand om zich naar toe te wenden.

Maar in hun hart wisten zij dat zij door God geleid werden en zij kenden geen vrees wanneer zij met Zijn stem spraken.

De genaden die zij ontvingen maakten hen sterk. Zij faalden nooit in het overbrengen aan Gods volk van de waarschuwingen, de profetieŽn en het woord van God.

Het maakte hun niets uit dat ze werden uitgelachen omdat zij wisten dat de waarheid van God het voedsel was van het leven.

Zonder de waarheid zouden Gods kinderen niet de mogelijkheid gehad hebben om de voorzegde profetieŽn te herkennen. Evenmin zouden zij in staat geweest zijn de wetten te accepteren die God gegeven had tot welzijn van de mensen.

Verworpen, belachelijk gemaakt, terzijde geschoven en als zonderling beschouwd, net zoals Ik dat was tijdens Mijn aardse tijd, brachten zij toch het woord van God over. Hun woorden leven voor altijd. Die zullen nooit sterven omdat de profeten het woord spraken van de Heer, van God de Allerhoogste.

Zo zal het ook met jou zijn. Je zal alleen blijven als een stem in de wildernis.

Je zal genegeerd worden in vele kringen van Mijn Kerk op aarde.

Het verschil is nu dat deze profetieŽn zich zullen ontvouwen tijdens jouw leven en de waarheid zal getoond worden aan deze generatie.

Wanneer het bewijs van de Waarschuwing gezien wordt, dan zullen zij geloven.

De profetieŽn van de zegels, wanneer Ik die verbreek en de inhoud aan jou bekend maak, zullen eveneens bewijzen dat Ik tot de wereld spreek door jou, de 7de engel, de 7de boodschapper.

Men zal naar jou luisteren maar ik verzoek jou dringend om de stilte te bewaren en geen commentaar te geven aan diegenen die jou ondervragen of jou uitdagen.

Je begrijpt de betekenis van de boodschappen nog niet. Met de tijd zal je dat wel doen.

Intussen beschik je niet over de autoriteit om Mijn woord te verdedigen.

Elke poging zal ondernomen worden om jou door list tot antwoorden te verleiden in de hoop dat je zult struikelen door jouw tekort aan kennis. Daarom moet je rustig blijven, geÔsoleerd en anoniem totdat Ik jou de opdracht geef.

Zo zou je nu moeten verstaan waarom jij anders bent dan visionairs. Dat is omdat je een profeet bent, de eindtijdprofeet.

Deze zending wordt door de hemel beschermd en kan niet vernietigd worden.

Ga in vrede en met begrip, Mijn dochter.

Jouw Jezus