489 - Na de wereldoorlog zal de hongersnood komen en de plagen. Toch kan gebed de kastijding verzachten
Vrijdag 13 juli 2012, 16.25 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten de volgorde van gebeurtenissen kennen, want door dat te begrijpen zullen zij met die kennis in staat zijn om de kastijding te helpen verzachten.

De Waarschuwing vindt plaats als een laatste redmiddel vanwege Mijn Eeuwige Vader om het licht van God, het licht van de waarheid, in de harten van de mensheid uit te storten.

Zonder dat zou het grootste deel van de mensheid in de hel geworpen worden omdat zij Mijn Vaders Koninkrijk niet waardig zouden zijn.

Dit is een goddelijke handeling van grote barmhartigheid om al Gods kinderen uit de greep van het kwaad te trekken en hen in hun rechtmatige erfenis te brengen.

Omwille van de grote duisternis die in deze tijd de aarde bedekt, waar het licht van God nog slechts een zwak schijnsel is, is deze handeling van God noodzakelijk.

Het zal de goeden scheiden van hen die verdrinken in zonde, maar die hardnekkig zullen vasthouden aan het beest en al de glorie die hij hun hier op aarde belooft. Het is tijdverlies voor zulke arme zielen omdat zij moeten weten dat hun tijd op aarde kort is.

De aarde zal vervangen worden door een Nieuw Paradijs waarvan de toegang hun zal geweigerd worden indien zij Mijn handeling van liefde en barmhartigheid verwerpen.

Velen zullen in de duisternis blijven. Velen zullen zich onmiddellijk bekeren. Indien het grootste deel van de mensheid berouwt, dan zal de grote rampspoed niet zo moeilijk zijn.

De wereldoorlog zal niet dezelfde impact hebben indien de meerderheid van de mensen na de Waarschuwing berouw zal hebben.

Na de wereldoorlog zal er hongersnood komen en dan de plagen. Toch kan gebed de kastijding verzachten.

Bid vurig opdat de oorlog en de daaropvolgende kastijding kan afgezwakt en afgewend worden. Alleen het geloof van de mensen en de trouw aan Mij, jullie Goddelijke Verlosser, kunnen dat tot stand brengen.

Mijn dochter, niet Ik, jouw Jezus, zal deze vreselijke smarten bezorgen. Zij zullen veroorzaakt worden door de verderfelijke zonden van de mens, wiens honger naar macht, geld en controle over de wereld voor het eigen voordeel onverzadigbaar is. 

Terwijl vele van Mijn volgelingen geduldig en hevig verlangend zullen wachten op Mijn Tweede Komst, zal er meer verwarring komen.

Velen zullen te voorschijn komen en beweren dat zij Mij zijn, de Messias, en mensen zullen voor de gek gehouden worden.

Onthoud wat Ik jullie gezegd heb: Ik zal op aarde terugkeren net zoals Ik haar verlaten heb toen Ik op de wolken ten hemel ben opgestegen.

Negeer gelijk wie die beweert Mij te zijn, in lijf en leden, want dat zal niet het geval zijn. 

Mijn volgelingen zullen sterk zijn door hun liefde voor Mij en zij moeten gefocust blijven op dat ene verlangen dat, indien vervuld, Mij vreugde en troost zal geven. Dat zal de zending zijn om zielen te redden, alle zielen, voordat Ik wederkom.

Onthoud dat de trouw aan Mij de sleutel zal zijn tot redding en tot de toekomstige wereld die geen einde zal kennen, want het zal het Nieuw Paradijs zijn dat ieder van jullie het eeuwig leven aanbiedt.