488 - De Waarschuwing zal voor velen een angstaanjagende gebeurtenis zijn, daar het zal lijken alsof de wereld aan zijn eind gekomen is.
Donderdag 12 juli 2012, 1050 u.

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand de impact onderschatten die de Waarschuwing op de gehele mensheid zal hebben.

De Waarschuwing zal voor velen een angstaanjagende gebeurtenis zijn, daar het zal lijken alsof de wereld aan zijn eind gekomen is.

Velen zullen getuige zijn van wat zal gezien worden als een catastrofale gebeurtenis wanneer twee kometen dicht bij het aardoppervlak zullen lijken te botsen en te ontploffen.

De vlammen van vuur zullen er zo uitzien alsof een vulkaan in de hemel is uitgebarsten en velen zullen schrik hebben.

De stralen van rood vuur zijn de Stralen van Mijn Bloed, de Stralen van Mijn Barmhartigheid, aan jullie allen geschonken als een gave van zo’n omvang dat niemand in staat zal zijn te begrijpen wat er gebeurt.

Velen zullen een vuur in hun lichaam voelen branden alsof de hitte van de zon hen overweldigt.

Binnenin zullen zij een brandende hitte voelen, totdat het realiteitsbewustzijn het hen mogelijk maakt om getuige te zijn van de aanblik van hun zielen.

Velen zullen de aarde voelen trillen alsof er een aardbeving is.

De grond zal schudden en kreunen en velen zullen neervallen en zich ter bescherming vastgrijpen aan al wat zij kunnen.

Toch zal de grond zich niet openen en hen opslokken. Want dit is geen natuurlijke aardbeving maar een bovennatuurlijke.

Alvorens dat gebeurt zullen de weerpatronen doorbroken worden.

Na de ontploffing in de lucht zal Mijn kruis verschijnen.

Velen zullen bittere tranen wenen van berouw en verdriet en zullen de pijn van de vernedering doorstaan omwillen van hun zonden.

Anderen zullen schreeuwen en vloeken omdat zij door de duisternis van hun zielen niet opgewassen zijn tegen de verlichting van hun zielen, een goddelijk teken, en zij zullen weerstand bieden tegen het licht van Mijn barmhartigheid.

Zij zullen huilen met de pijn van het hellevuur wanneer Mijn Teken van Barmhartigheid hen het lot zal tonen dat hen wacht, tenzij zij zich bekeren en hun wegen veranderen.

De goede zielen die Mij liefhebben zullen ook lijden want velen onder hen zullen ook bezoedeld zijn met zonde, maar zij zullen onmiddellijke absolutie ontvangen. Ook zij zullen vernederd zijn wanneer zij hun zonde van hoogmoed te zien krijgen.

Velen zullen nadien enkele dagen binnen blijven en velen zullen voor zichzelf moeten zorgen door gebrek aan dienstverleningen. Daarom is het nodig dat jullie voorbereidingen treffen.

Het zal ook een periode van lijden zijn wanneer zielen de pijn van het vagevuur zullen doormaken terwijl hun zuivering plaatsvindt. Op die wijze zullen velen de onthulling beleven van de staat van hun zielen en nederig worden op een manier die zij nooit eerder ervaren hebben.

Zo vele mensen zullen aanvaarden wat er gebeurd is en zullen weten dat zij een grote gave ontvangen hebben van Mijn genaden en Mijn goddelijke barmhartigheid.

De bekering zal wereldwijd zijn en van een omvang zoals sinds Mijn dood op het kruis niet meer gezien is.

Miljoenen zullen tot God terugkeren omdat de waarheid duidelijk zal worden.

Zij zullen exact weten wat er zal gebeuren op de Dag van het Oordeel en zij zullen weten hoe hun zielen te redden omdat Mijn Liefde hen zal omhuld hebben.

Zij kunnen opnieuw geheeld worden naar geest, ziel en lichaam.

Mijn kruis zal het bewijs zijn van Mijn bekendmaking van Mijn goddelijke barmhartigheid, zo lang reeds aan de mensheid beloofd. Het zal over de hele wereld aan de hemel gezien worden.

Een stilte zal over de hele aarde neerdalen als gevolg van deze daad van goddelijke tussenkomst, aan Gods kinderen gegeven om hen op te wekken uit hun sluimertoestand.

Maar de gevallen engelen zullen al Gods kinderen aanvallen door hun hardnekkig leger dat Mijn beker van redding zal weigeren.

Zo verbitterd, met harten van steen en bezoedeld met het brandmerk van Satan, zullen zij hen die God beminnen bestrijden.

Hun aantal kan niet op tegen hen die de waarheid volgen, toch zal hun haat hen inspireren om boosaardige daden te smeden die deze vrede en rust zullen verstoren.

Zij zullen een plan opzetten om de wereld ervan te overtuigen dat die gebeurtenis wel degelijk een kosmisch ongeluk was waarvan zij zullen beweren dat wetenschappers het kunnen bewijzen. Velen zullen dan, spijtig genoeg, geloven dat dit het geval was en vele van Gods kinderen zullen terugvallen in het oude zondige leven dat zij eens leidden.

Dan zal de strijd om de zielen beginnen en die zal een zekere tijd duren vooraleer tot de laatste confrontatie te komen wanneer Mijn Tweede Komst een einde zal maken aan het kwaad.

Mijn geliefde volgelingen, zorg ervoor dat deze openbaringen geen vrees aanjagen.

Bereid jullie in plaats daarvan voor op die glorievolle gebeurtenis en sta jullie zielen toe haar te omarmen. Aanvaard deze wonderbare goddelijke handeling om jullie vastberadenheid te sterken en Mijn liefde onder jullie familie en vrienden verder te verspreiden.

Wees trots op jullie banden met Mij, jullie Jezus, en help Mij die zielen te redden die zullen weigeren Mijn barmhartigheid te aanvaarden.

Ga. Maak jullie klaar. Wees blij want de tijd is nabij.  

Ik bemin jullie.

Jullie Jezus