485 - Wees gewaarschuwd - De Nieuwe Wereldreligie zal aan de buitenkant gelijken op een goede en heilige organisatie vol van liefde en medelijden.
Zondag 8 juli 2012, 17.17 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de grote apostasie waarover Ik sprak groeit nu snel in de wereld.

Deze keer spreidt zij zich als een sluier over Mijn Heilige Kerk op aarde en verhult haar inzichten als een dikke mist.

Dit is de tijd voor de grote scheiding van Mijn Kerk in twee kampen.

Aan de ene kant zullen jullie Mijn geliefde trouwe gewijde dienaren hebben die Mijn leer volgen en die daar nooit van afwijken.

Aan de andere kant zijn er die priesters en andere leiders binnen Mijn christelijke Kerken die beïnvloed zijn door het moderne leven en die Mijn wetten zullen ontheiligen.

Zij buigen onder de druk van mensen die eisen dat zij verdraagzaamheid zouden betonen in de naam van God door Gods wetten te veranderen om te voldoen aan menselijke verlangens.

Zij zitten vol hoogmoed, arrogantie en wereldse ambities. Het maakt hen niet uit om de heilige sacramenten te veranderen om ze geschikt te maken voor een zondige agenda.

Neen, zij zullen het vergemakkelijken om handelingen die Mij een gruwel zijn toe te staan in Mijn Vaders Kerken en dat alles in de naam van burgerrechten en verdraagzaamheid.

Zij zullen zonde vergoelijken en Mij beledigen door met zulke zonden aan te treden voor Mijn Heilige Tabernakels waarbij zij van Mij verwachten zulke gemene handelingen te slikken.

Al gauw zullen zij de sacramenten afschaffen om aan allen tegemoet te komen.

In plaats daarvan zullen er feestvieringen gehouden worden en andere vormen van vermaak.

Dat zal een Nieuwe Wereldkerk worden die zal bogen op een imposante building in Rome maar die God niet zal eren.

Hij zal gebouwd worden met geheime satanische symbolen die voor allen zichtbaar zijn en hij zal het Beest verheerlijken.

Elke voor Mijn geliefde Vader weerzinwekkende zonde zal openlijk in ere gehouden worden en miljoenen mensen zullen hun verdorven wetten aanvaarden als zijnde waardig in Gods ogen.

Mijn gewijde dienaren die Mij trouw blijven zullen H.Missen in het geheim moeten opdragen of gevangenschap tegemoet treden.

Zij zullen toenemen in kracht en vervuld van de Heilige Geest zullen zij Gods kinderen blijven voeden met het Voedsel des Levens.

Zij moeten ervoor zorgen dat al diegenen die zij leiden de bescherming van het Zegel van de Levende God ontvangen.

De tijd is nu zeer nabij voor de Nieuwe Tempel die zal gebouwd worden ter ere van het Beest.

Deze zal gebouwd worden onder het bewind van de Antichrist die weldra op het wereldtoneel zal verschijnen als de man van vrede.

Kom samen al Mijn volgelingen, zo spoedig mogelijk. Mijn priesters die Mijn stem herkennen, jullie moeten met jullie voorbereidingen beginnen om ervoor te zorgen dat Mijn Kerk op aarde de aanstaande vervolging met kracht kan doorstaan.

Met de tijd zullen de toevluchtsoorden voor jullie klaar zijn om te gebruiken want Ik heb Mijn volgelingen al sinds enige tijd opgedragen ervoor te zorgen dat zij jullie zaak zullen dienen.

Deze vervolging zal kortstondig zijn en jullie zullen er doorkomen, al zal het pijnlijk zijn.

Wees gewaarschuwd. De Nieuwe Wereldreligie zal er aan de buitenkant uitzien als een goede en heilige organisatie vol van liefde en medelijden.

Zij zal een prachtig beeld uitstralen van verdraagzaamheid en zal elke zonde door God gekend ophemelen. Zij zal elke zonde zo verdraaien dat ze aanvaardbaar lijkt te worden in Gods ogen.

Maar jullie moeten weten dat zulke gruwel Mij ziek maakt en wee diegenen die dit gevaarlijk pad volgen naar eeuwige verwerping.

Zonde zal in Mijn ogen altijd zonde zijn.

Tijd verandert dat niet. Nieuwe regels om tegemoet te komen aan de verlangens van de mens naar zondig gedrag, zullen nooit door Mij aanvaard worden.

Bereid jullie nu voor op deze grote misleiding want zij zal spoedig plaatsvinden.

Jullie Jezus