484 - Het kan dat zij niet luisteren maar het Woord van God moet hun gegeven worden
Zaterdag 7 juli 2012, 15.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik de mensheid vraag om naar Mijn stem te luisteren, dan kwetst het Mij wanneer zij die Mij liefhebben zeggen dat Ik nooit op deze manier zou spreken.

Indien zij maar zouden luisteren dan zou Mijn Hart opspringen en zoveel meer zielen zouden gered worden.

De voorbereiding op Mijn Tweede Komst wordt in deze boodschappen overgebracht door Mijn goddelijke lippen. 

De voorbereiding op Mijn geboorte werd ook vooraf door profeten bekend gemaakt om Gods kinderen attent te maken op de komst van de Messias.

Waarom weigeren Mijn leerlingen op aarde te aanvaarden dat Mijn Vader Zijn profeten zou zenden om Mijn Tweede Komst aan te kondigen?

Hoe weinig weten zij in werkelijkheid omtrent de wijze waarop Mijn Eeuwige Vader de mensheid voorbereidt op grote gebeurtenissen.

Mijn clerus, Mijn gewijde dienaren, moeten Mijn oproep nu horen want Ik heb hun hulp nodig. Velen echter zullen nalaten te antwoorden. Door Mijn boodschappen zullen zij Mij afwijzen.

Zij zullen de waarheid beseffen maar pas wanneer het te laat is.

Mijn dochter, wees nooit bevreesd om Mijn boodschappen te publiceren, ook niet diegenen die je vreemd of beangstigend vindt.

Het kan dat zij niet luisteren, maar het woord van God moet hun gegeven worden. 

Het is niet aan de mens om jou te bevelen te stoppen met het heilig woord van God mee te delen.

Sluit je oren en negeer minachtende meningen want die zijn niet belangrijk.

Tot diegenen onder jullie die zichzelf christenen noemen en die Mijn boodschap minachten, zeg Ik dit.

Door Mijn woord stuk te scheuren, door Mijn boodschap aanstootgevend te achten en door Mijn woord belachelijk te maken, hebben jullie de koord doorgesneden die jullie aan Mijn Hart bindt.

Jullie kunnen Mijn boodschap niet aanvaarden omdat jullie denken Mij te kennen en Mijn woorden te herkennen wanneer zij gesproken worden. In plaats daarvan zijn jullie ten prooi gevallen aan de misleider die jullie voor de waarheid verblindt.

Eens te meer roep Ik jullie allen op Mij, jullie geliefde Jezus, te aanroepen en Mij toe te staan jullie harten te openen.

Laat Mij jullie vullen met de kracht van de Heilige Geest zodat jullie Mij zouden herkennen.

Jullie, priesters, verzoek Ik dringend te begrijpen dat de tijd gekomen is voor de profetieŽn van DaniŽl om zich ontvouwen en voor de Zegels van het Boek der Openbaring om te worden geopend door Mij, het Lam van God.

Herinner jullie Mijn belofte.

Ik zal wederkomen om de levenden en de doden te oordelen.

Mijn belofte om eeuwig leven te brengen voor al diegenen die Mij trouw zijn staat op het punt voltrokken te worden. 

Jullie moeten ervoor zorgen gepast voorbereid te zijn op die glorievolle gebeurtenis.

Jullie Jezus