482 - God de Vader - Niemand kan uitleggen hoe Ik het universum of de mensheid geschapen heb, hoezeer men dat ook probeert, want dat is onmogelijk.
Donderdag 5 juli 2012, 15.30 u.

Mijn liefste dochter, help Mij in Mijn grote zorg als Ik ween over al Mijn kinderen die weigeren te aanvaarden dat Ik besta.

Hoe verlang Ik naar hen.

Hoezeer ween Ik over hun arme zielen.

Zo intelligent en slim op gebied van menselijk begrijpen,toch slagen zij er niet in om de waarheid te vatten over wie Ik Ben.

Ik Ben het begin.

Ik Ben de schepper van al wat bestaat.

Ik ben hun Vader, al verwerpen zij Mij.

Als zij de waarheid maar konden zien.

Als zij Mij maar konden toestaan hun harten aan te raken zodat Ik hun Mijn wonderbare en heerlijke plannen kon tonen die hen wachten.

Vele van deze zielen kennen Mij niet, maar dat is niet hun eigen schuld.

Aan deze zielen zal de waarheid getoond worden zodat zij Mijn weg zullen kiezen.

Diegenen echter aan wie de waarheid gegeven werd, maar die toegestaan hebben dat  menselijk redeneren en verheerlijking van de menselijke intelligentie hen verblindde, zijn nu voor Mij verloren.

Vele van die zielen zullen zich bekeren maar ook velen zullen de Beker van Redding weigeren die hun door Mijn geliefde Zoon aangeboden wordt.

Kinderen van Mijn Hart, Ik smeek jullie. Help Mij om Mijn dierbare kinderen te redden.  

Mijn tranen vloeien dezer tijd en Ik vraag jullie hen naar Mij toe te brengen door de Goddelijke Barmhartigheid van Mijn Zoon.

Onder die zielen zijn er jonge kinderen, die Mij uitdagend en openlijk afwijzen, om aan anderen te laten zien hoe bijdehand ze wel zijn.

Een overdreven respect voor het menselijke verstand is een verzoeking die door de vijand in de zielen van Mijn kinderen wordt overgebracht.

Het Beest verslindt de zielen van Mijn kinderen en zij hebben geen idee over wat hij met hen doet.

Zo vele gevallen engelen overtuigen de mensheid dat menselijke intelligentie volmaakt is.

Wanneer de mensheid gelooft, of zichzelf ervan overtuigt dat zij de Goddelijke Wet van de Schepping kent, dan is zij in een bedrieglijke val gelopen.

Niemand kan uitleggen hoe Ik het universum of de mensheid geschapen heb, hoezeer men dat ook probeert, want dat is onmogelijk.

Wanneer zullen zij leren?

Wanneer zullen zij inzien dat Mijn kinderen met zuivere, eenvoudige en nederige zielen die Mij aanvaarden, de eenvoudige waarheid begrijpen?

Zij hebben geen bewijs nodig omdat zij Mijn Liefde in hun zuivere harten voelen die zij open laten zodat Ik hun zielen kan bevloeien met goddelijke genaden.

Ik Ben jullie God, jullie Schepper en natuurlijke Vader.

Mijn kinderen moeten tot Mij komen door Mijn geliefde Zoon en door hun eigen vrije wil. Ik kan hen niet dwingen.

Jullie, Mijn kinderen, hebben de macht gekregen om hun zielen te helpen redden.

Jullie allen die Mijn smeekbede beantwoorden om jullie broeders en zusters te redden door gebed en offer, zullen bijzondere genaden verkrijgen.

Mijn macht is oneindig.

Mijn wonderen, verbonden met het lijden en de gebeden van Mijn kinderen, zullen gebruikt worden om verloren zielen te redden van de eeuwige dood.

Ik bemin jullie Mijn geliefde kinderen.

Kom en help Mij om Mijn geliefde familie bijeen te brengen en help Mijn Zoon het Beest te verslaan voordat het nog meer van Mijn kinderen steelt.

Jullie liefhebbende Vader

God, de Allerhoogste