481 – De Maagd Maria: wat er ook in de wereld gebeurt, kinderen, weet dat God de Allerhoogste, de toestand onder controle heeft.
Woensdag 4 juli 2012, 12u50

Mijn kind, zij die getuige waren van de wonderen van Mijn verschijningen op aarde zullen weten dat de tijd voor de geheimen en de voorzegde profetieën spoedig ontvouwd wordt.

Kinderen, Ik heb Mijzelf gedurende een zekere periode in de wereld bekend gemaakt om te helpen jullie voor te bereiden op de glorievolle terugkeer van Mijn Zoon.

Mijn Zoon is jullie allen aan het voorbereiden door de zieners en de profeten zodat jullie waardig gemaakt zullen worden om Zijn gave van eeuwig leven te ontvangen.

Wees nooit bevreesd voor de toekomst als jullie geloven in Mijn Zoon want Hij is het Brood des Levens en jullie zullen een wonderlijke nieuwe toekomst hebben.

Wat er ook in de wereld gebeurt, kinderen, weet dat God de Allerhoogste, de toestand onder controle heeft.

Het serpent heeft weinig macht tegenover Mijn Vader.

De macht van het serpent wordt alleen versterkt door diegenen die ten prooi vallen aan zonde en aan de verlokkingen die hij op hun weg plaatst.

De mens wordt een gevangene wanneer hij zondigt omdat zijn kracht verzwakt om andere zonden en beledigingen tegenover Mijn Vader te weerstaan.

Hij zal dan voortgaan met zondigen tot hij wegzinkt in een duisternis die zo dicht is dat hij er niet kan uit ontsnappen, hoe hard hij ook poogt.

Kinderen, jullie zijn er nu toe verplicht, uit liefde voor Mijn Zoon, om deze arme zielen te helpen.

Jullie alleen kunnen hen helpen en hen redden omdat velen niet in staat zullen zijn om zichzelf te helpen.

Jullie zijn de strijders die Mijn Zoon op dit ogenblik nodig heeft. Door jullie liefde voor Hem zal Hij aan verloren zielen genaden verlenen wanneer jullie Zijn hulp inroepen door jullie gebeden.

Hier is het kruistochtgebed om zondaars te redden.

Kruistochtgebed (64) - Red mijn broeders en zusters.

O mijn liefste Verlosser Jezus Christus,

Aanvaard mijn gave van gebed en offer als hulp om mijn broeders en zusters te redden uit de duisternis waarin zij gevangen zitten.

Sta mij toe te helpen om hun zielen in veiligheid te brengen.

Ik smeek U hun zonden te vergeven en ik verzoek U hun zielen te overspoelen met de Heilige Geest zodat zij in Uw armen zullen lopen als de toevlucht die zij zo wanhopig nodig hebben voor zij voor eeuwig verloren gaan.

Ik offer U mijn overgave voor die zielen in nederige onderworpenheid en dankzegging. Amen.

Kinderen jullie zijn één met Mijn Zoon.

Jullie liefde geeft Hem grote vertroosting en jullie offers en gebeden zullen Hem helpen om gans de mensheid in de veiligheid te brengen van Zijn Nieuw Paradijs op aarde.

Dan pas kan de Heilige Familie van de Allerhoogste God zich herenigen en in vrede leven voor eeuwig en altijd.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Redding