480 - Het ergste lijden van al is de geestelijke leegte waarin jullie geen greintje liefde kunnen voelen voor Mij, jullie Jezus.
Dinsdag 3 juli 2012, 20.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik je beproevingen zend zoals geestelijke dorheid (*), moet je die als dusdanig leren herkennen.

Je moet ook aanvaarden dat wanneer je zulke leegte van de ziel meemaakt, dat niet zonder reden is. De reden is om door zulk lijden zielen te redden.

Veel slachtofferzielen menen dat lijden één van twee dingen is.

Vooreerst is daar de uiterlijke vervolging die jullie zullen ondergaan omwille van jullie werk.

Daarnaast is er ook het fysiek lijden, dat Mij vrijwillig geofferd wordt als een gave om miljoenen zielen te redden.

Tenslotte is het ergste lijden van al de geestelijke leegte waarbij jullie geen greintje liefde kunnen voelen voor Mij, jullie Jezus, waar zelfs geen volhardend gebed jullie bevrijdt uit die gevangenis van verlatenheid.

Probeer zo jullie willen, het gebed zal een marteling zijn.

Probeer zo jullie willen om liefde en medelijden voor Mij te voelen en jullie zullen veel moeite hebben. 

Dit is een vorm van geestelijke verlatenheid waarbij Ik zo ver weg lijk dat jullie Mij niet langer kunnen bereiken.

Wat jullie niet weten is dat het gaat om een gave, een genade van Mij. Het verheft jullie in Mijn Ogen en de beproevingen en pijnen die jullie verduren worden door Mij toegestaan omwille van jullie edelmoedige en zuivere liefde om verduisterde zielen te redden.

Het mag onrechtvaardig lijken, maar hoe dichter jullie bij Mijn Heilig Hart komen, hoe meer jullie Mijn eigen vervolging lijden omwille van de zonden van de mensheid.

Alleen diegenen met zuivere, nederige harten, zonder enige persoonlijke bekommernis, wanneer zij Mij boven alles op deze aarde plaatsen, kunnen Mijn pijn doorstaan. 

Zulke zielen zijn zorgvuldig door Mij uitgezocht en zullen met Mij werken, door hun gave van lijden, om Mij te helpen bij Mijn Plan van Redding.

Mijn dochter, vrees nooit dat Ik er niet zou zijn. Het mag dan zijn dat je Mijn aanwezigheid niet voelt, niet ziet noch de diepe liefde voor Mij voelt zoals dat normaal het geval zou zijn, maar Ik sta aan jouw zijde.

Vertrouw Mij altijd, Mijn geliefde volgelingen, zelfs wanneer het jullie moeilijk valt om te bidden.

Vertrouw op Mij wanneer jullie een verlangen naar Mij voelen, dat niet kan voldaan of vervuld worden, hoe hard jullie ook proberen om met Mij te communiceren.

Weet dat wanneer dit gebeurt Ik veel dichter bij jullie ben dan dat jullie je het realiseren.

Weet dat het in deze tijden is dat Ik jullie verhef om een ware soldaat te worden, een echte strijder in Mijn strijd om zielen te redden.

Ik bemin jullie. Geef nooit op. Voel jullie nooit ontgoocheld want Ik wandel altijd met jullie.

De dag zal komen dat dit lijden zal vergeten zijn. In plaats daarvan zal er een vreugde in de wereld opbruisen die alleen mogelijk zal zijn omwille van jullie offer voor al Gods kinderen die jullie hulp nodig hebben.

Jullie Jezus

 

 (*) "De donkere nacht met zijn dorheid en leegte is het middel om God en zichzelf te leren kennen."

Naar Johannes van het Kruis